– Ikke avskilt erfarne lærere

Verken skolen eller Norge har råd til å miste dyktige lærere som følge av de nye kompetansekravene gitt med tilbakevirkende kraft, mener Kristelig Folkeparti….

15. februar 2016

Runar Nørstad

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) ber kunnskapsministeren rydde opp. (Foto: Daniel Mork FlipFilm/KrF/Pressebilde)

Verken skolen eller Norge har råd til å miste dyktige lærere som følge av de nye kompetansekravene gitt med tilbakevirkende kraft, mener Kristelig Folkeparti. Partiet ber kunnskapsministeren rydde opp og endre loven.

 

 

– Vi har ikke råd til å avskilte dyktige og erfarne lærere ved å gi nye kompetansekrav i skolen tilbakevirkende kraft. Her må kunnskapsministeren rydde opp, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan til KrFs hjemmeside.

Grøvan understreker at KrF vil styrke kompetansen i skolen gjennom klare kompetansekrav til lærerne samt at partiet er varme forsvarere av en satsing på videre- og etterutdanning for lærere.

– Men ved å gi nye kompetansekrav tilbakevirkende kraft, risikerer regjeringen å skyve dyktige lærere med årevis av verdifull pedagogisk erfaring ut av klasserommene. Det har verken skolen eller Norge råd til, sier han.

KrF har hele tiden vært imot tilbakevirkende kraft for nye kompetansemål, presiserer Hans Fredrik Grøvan:

– Når kunnskapsministeren nå innser de urimelige konsekvensene av regelendringene, bør han rydde opp og endre loven.

 

FAKTA: Kompetansekrav for lærere

  • Stortinget vedtok i 2012 at lærere skal ha relevant kompetanse i fagene de underviser i, men kravene gjaldt bare dem som er fast ansatt og ferdig utdannet etter 1. januar 2014.
  • I juni 2015 vedtok Stortinget å endre loven slik at kompetansekravene gjelder alle fast ansatte lærere, uansett utdanningstidspunkt.
  • Kravet er at lærere må ha minst 30 studiepoeng på barneskolen og 60 studiepoeng på ungdomsskolen for å undervise i basisfag, som er matte, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk.
  • Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen behandler nå to alternative lovforslag.
  • De skal avgi sin innstilling 10. mars.

 

Relevante lenker:
SL:
– Trist og underlig politisk spill om lærerne
SL:
– Gjenopprett tilliten til lærerne
SL:
Glad for at Ap vil vurdere lærerkrav på ny
SL:
– Stortinget må reversere junivedtaket
SL:
– Norske lærere fortjener å bli lyttet til
SL:
Står fast på at kompetansekrav skal ha tilbakevirkende kraft
SL:
– Seig kamp om lærernes kompetanse
SL:
Krever at lærerne påskiltes igjen
SL:
Nei til nye kompetansekrav for lærere
SL:
– Krav til lærerne i strid med grunnloven
SL:
– Svekker lærernes stillingsvern
SL:
– Opplever at jeg ikke er god nok
SL:
– Feil å «avskilte» allmennlæreren
SL:
Lærer – et framtidig deltidsyrke?
SL:
– Har krav på fullfinansiert videreutdanning
SL:
– Statsråden skaper uro i skolen
SL:
Nye krav om relevant kompetanse for å undervise