God skolestart – spesielt til førsteklassingene!

Skolelens landsforbund ønsker ALLE en flott skolestart, og spesielt masse lykkeønskninger til skolestarterne som må få boltre seg i lek! PS! Se de flotte SL-plakatene som du kan henge opp på arbeidsplassen din!

16. august 2022

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker ønsker alle en god skolestart, og håper at mange skriver ut og henger opp SL-plakatene på sin arbeidsplass. (Foto: SL) 

Om lag 60.000 førsteklassinger inntar landets klasserom i disse dager. Skolenes landsforbund håper skolene legger opp til godt med utetid og lek i første klasse.

– Lærerne må i tillegg få større handlefrihet til å legge opp undervisningen, som i dag er for teoritung, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Hun håper regjeringen innfrir sitt løfte i Hurdalsplattformen, der det står: «Gi de yngste elevene en bedre overgang fra barnehage til skole med mer aktiv og lekbasert pedagogikk det første skoleåret, tilpasset behovene og utviklingen til elevene.»

– Jeg har mange med meg når jeg sier at leken gir elevene det de trenger for å lykkes med læring, og i det sosiale samspillet med andre barn. Lek er ikke et fag, men et mål i seg selv. Lek skal være noe som barnet selv ønsker og skal være frivillig, sier Mette Johnsen Walker.

Forbundet er i streik

Skolenes landsforbund har siden 8. juni streiket fordi lønnsutviklingen for mange av forbundets medlemmer har sakket akterut de siste årene.

– Tilbudet fra KS gjør at de fleste av våre medlemmer fortsatt vil ha en mindrelønnsutvikling. Vi aksepterer ikke at denne utviklingen fortsetter i en tid der den generelle prisstigningen skyter i været. Det er alltid slik at en streik rammer en tredjepart, det er streikens vesen. Det hjelper om streiken er til å forstå for de som uforskyldt rammes. Vi håper selvfølgelig at KS snart legger et bedre tilbud på bordet, sier Johnsen Walker.

SL-podden: Hvorfor er Skolenes landsforbund i streik?

Forbundslederen håper på et mest mulig normalt skoleår med tanke på pandemien.

– Selv om nye virusvarianter kan dukke opp, må vi se fremover og bidra til at barn og unge får den opplæringen de har krav på. Jeg har vært i kontakt med undervisningspersonell som gleder seg til å ta fatt på et nytt skoleår. De gleder seg til å gå på jobb for å møte kolleger og ikke minst elevene. Det varmer et fagforeningshjerte. Lærere og andre ansatte slutter ikke å imponere, sier Mette Johnsen Walker.

– Ja, vi ønsker også alle lærere i grunnskolen og videregående skole til lykke med arbeidet relatert til fagfornyelsen. Nå er alle i gang, legger hun til.

Plakater til skolestart

Forbundslederen oppfordrer alle medlemmene til å ta en titt på de flotte og informative plakatene som er laget i forbindelse med skolestart, og som er sendt tillitsvalgte på arbeidsplasser der forbundet har medlemmer.

– Plakatene forteller på en kortfattet måte hva Skolenes landsforbund mener om sentrale temaer i skole- og tariffpolitikken. Det som er viktig, er at du eller din tillitsvalgt henger opp plakatene. Da bidrar du til å synliggjøre Skolenes landsforbund. Ja, kanskje verver du noen nye medlemmer også.

Alle plakatene finner du under (PNG) og på denne siden (PDF og PNG)

Relevante lenker
SL: Skolenes landsforbund trapper opp streiken
SL: Dette er nytt skole- og barnehageåret 2022-2023

Skolestartpakka 2022