Takk for at du står på!

Trykk på lenkene for å laste ned

> Plakat (PDF)
> Plakat (JPG)
> Plakat (PNG)

 

 

 

 

Til studenter og ansatte i UH-sektoren

Trykk på lenkene for å laste ned

> Plakat (PDF)
> Plakat (JPG)
> Plakat (PNG)

 

 

 

 

Hjelp! Jeg har fått en 9A-sak

Trykk på lenkene for å laste ned

> Hefte, 4 sider (PDF)
> Hefte, 4 sider (Word)
> Plakat (PDF)
> Plakat (JGP)
> Plakat (PNG)

 

 

 

Skolestartpakken 2019

Trykk på lenkene for å laste ned (PDF-format)

> Kjære kollega! Bli medlem i Skolenes landsforbund
> Verveplakat (Bli medlem!) 
> Verveplakat (Bruk stemmeretten!) 
> Verveplakat/SAMISK (Bli medlem!) 
> Verveplakat/SAMISK (Bruk stemmeretten!) 
> VALGPLAKAT: Dette mener partiene om norsk skole

 

 

 

Fagfornyelsen – krav om tid

Trykk på lenkene for å laste ned (PDF-format)

> PLAKAT: Krav om tid og ressurser til fagfornyelsen 
> FØLGEBREV: Derfor krever SL tid og ressurser til fagfornyelsen

 

 

 

 

 

Skolestartpakken 2018

Trykk på lenkene for å laste ned (PDF-format)

> Kjære kollega! Bli medlem i Skolenes landsforbund
> Verveplakat (utdanning generelt)
> Verveplakat (grunnskole)
> Verveplakat (videregående skole)
> Verveplakat (barnehage/SFO)
> Verveplakat (studenter)
> Verveplakat (andre yrkesgrupper)
> Verveplakat (fagskole)
> Verveplakat (høgskole)
> Verveplakat (SAMISK: Grunnskole)
> Verveplakat (SAMISK: Videregående skole)

 

Informasjonsmateriell

Du kan bestille informasjonsmateriell på forbundskontoret.

Kontaktperson:
Vivian Broberg
Telefon: 948 92 721
Epost: vivian.broberg@skolenes.no