Skolestartpakken 2020

VERVEPLAKATER

PDF: Skriv ut og heng på oppslagstavla.
(kan skrives ut i A3-format)

PNG: For bruk på sosiale medier.

> Trygghet gjennom hele livet (PDF) (PNG)
> Opplæringssektoren generelt (PDF) (PNG)
> Barnehage (PDF) (PNG)
> Barneskole/SFO/AKS (PDF) (PNG)
> Ungdomsskole (PDF) (PNG)
> Videregående skole (PDF) (PNG)
> Fagskole (PDF) (PNG)
> Høgskole (PDF) (PNG)
> Voksenopplæring (PDF) (PNG)
> Andre yrkesgrupper (PDF) (PNG)
> Studenter (PDF) (PNG)
> SAMISK: Barneskole/SFO/AKS – mánáidskuvla/AÁO (PDF) (PNG)
> SAMISK: Opplæringssektoren generelt – oahpahussuorgi obbalaččat (PDF) (PNG)

Informasjonsmateriell

Du kan bestille informasjonsmateriell fra forbundskontoret.

Kontaktperson:
Vivian Broberg
Telefon: 948 92 721
Epost: vivian.broberg@skolenes.no

 

Takk for at du står på!

Trykk på lenkene for å laste ned

> Plakat (PDF)
> Plakat (JPG)
> Plakat (PNG)

 

 

 

 

Til studenter og ansatte i UH-sektoren

Trykk på lenkene for å laste ned

> Plakat (PDF)
> Plakat (JPG)
> Plakat (PNG)

 

 

 

 

Hjelp! Jeg har fått en 9A-sak

Trykk på lenkene for å laste ned

> Hefte, 4 sider (PDF)
> Hefte, 4 sider (Word)
> Plakat (PDF)
> Plakat (JGP)
> Plakat (PNG)

 

 

 

Fagfornyelsen – krav om tid

Trykk på lenkene for å laste ned (PDF-format)

> PLAKAT: Krav om tid og ressurser til fagfornyelsen 
> FØLGEBREV: Derfor krever SL tid og ressurser til fagfornyelsen