Glade elever gleder en lærer

DEBATT: Mitt ønske som lærer for de små, er å kunne se gleden i øynene deres. Høre elevene utbryte: «Jeg kan!» Ikke noe kan…

27. februar 2019

Runar Nørstad

DEBATT: Mitt ønske som lærer for de små, er å kunne se gleden i øynene deres. Høre elevene utbryte: «Jeg kan!» Ikke noe kan måle seg med den følelsen.

Innlegg signert Aud Hilde Aasen, lærer og leder i Skolenes landsforbund Trøndelag

Ja, glade elever gleder en lærer. Da må jeg – som lærer – få lov til å legge til rette for at det skal skje. For mye av tiden i klasserommet går med til å tenke på og gjennomføre tester og prøver, for å få best mulig resultat som skolen kan vise til i ettertid. Det gir ikke så mye glede.

Alle som kommer til skolen første skoledag har en sekk med kunnskap på ryggen sin. Opplevelser, tanker og verdier fra sine første leveår. Spenningen er stor og alle har sine tanker om hva en skole er.

Så kommer hverdagen. Lange økter, mye lytting og skriving. Nye bokstaver skal læres. Alt skal inn, helst med en gang. Hvordan kan vi på best mulig måte nå alle de ulike små menneskene?

(Innlegget fortsetter under bildet)

Aud Hilde Aasen, lærer og leder i Skolenes landsforbund Trøndelag. (Foto: SL)

Hva med ulike læringsmåter? Er det mulig å lære og telle når man løper ute? Telle skritt, antall mål og pasninger med ball? Kan vi bygge en liten trehytte? Nei, da kommer sikkerheten inn. Elevene kan jo få en blåfinger! Da må det skrives avvik og skadeskjema fylles ut.

Hva med elevenes kunnskap i musikk? Kan vi legge til rette for at de får lære på sin måte i musikk, gjennom bevegelse, lytting, lage selv og samarbeid med andre? Kanskje hverdagen og gleden av å mestre kunne fått flere elever til å få tillit til å klare selv.

Sannheten er at det i skolen er lagt opp til å lytte, jobbe stille og spise til faste tider. Gruppene blir større og det meste av undervisningen skal foregå i klasserommet. En uheldig utvikling – til liten glede for både elever og lærere.  

Vi må begynne å se elevene, istedenfor å tenke mål og tester. Det blir ikke mindre frafall blant elevene i en skole der alt handler om å være best eller å oppleve mestring i den jevne hverdagen.

Jeg vet hva jeg tror. Få glede tilbake i skolen.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker
SL: De sårbare elevene 
SL: Fellesskolen – en skole for alle?
SL: Fellesskolen skal være for alle!
SL: Har kunnskapstreet fliset seg opp?

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen