De sårbare elevene

DEBATT: Fellesskolen skal gi like muligheter. Men gjør den det? På systemnivå er det noe som mangler! Innlegg signert forbundssekretær Mette Johnsen Walker. Det…

24. januar 2019

Runar Nørstad

DEBATT: Fellesskolen skal gi like muligheter. Men gjør den det? På systemnivå er det noe som mangler!

Innlegg signert forbundssekretær Mette Johnsen Walker. Det er også publisert i Dagsavisen Nye Meninger.

Sosioøkonomiske forskjeller øker. Det handler ikke bare om man er i arbeid eller er arbeidsledig. Det er en økende trend med fattige i jobb. 

Ifølge sosialøkonom Rune Skarstein er det en betydelig økning i barnefattigdom. Han peker på at det er økt til å gjelde 101.000 barn i 2016. Dette er alarmerende.

Jamfør enigheten om fellesskolen skal ikke dette ha noe å si når det gjelder skolegang og mulighetene for å komme ut av denne situasjonen for disse barna. Det er rett og slett ikke meningen at dette skal være synlig i den norske skolen.

(Innlegget fortsetter under bildet)

Mette Johnsen Walker, forbundssekretær i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

I nærmere 70 år har det vært enighet mellom de politiske partiene om at alle skal være sikret et likeverdig skoletilbud. Det spiller ingen rolle hvor i landet du bor, og hvordan foreldrenes økonomi er. Dette er bakgrunnen for gratisprinsippet.

Likevel viser det seg at foreldres inntekt har noe å si for hvilken utdanning barna får. Utdanning og inntekt henger sammen.

Selv om loven sier at alle skal ha et 10-årig grunnskoletilbud, både plikt og rett til skolegang, er det nå enighet om at dette også gjelder videregående utdanning. Her stopper plikten, mens retten til videregående skoleplass er på plass.

Uansett hvordan vi vrir og vender på det, er samfunnet avhengig av at folk stort sett er fornøyd med livene sine. I andre land med økte forskjeller er det problemer. Vi ser det i Spania, Italia, Hellas, og nå også i Frankrike.  

Helse har også noe å si for utdanning. Det er ikke nødvendigvis tilrettelagt for sykdom. Uansett hvilken sykdom man har eller får, er det lett for å bli isolert.

Disse sårbare barna og ungdommene er ikke svake elever. Det handler om tilrettelegging og ressurser. De skolene som får til slik tilrettelegging er avhengig av administrasjon og politikere som ser det store bildet og gir skolene støtte. Skal vi få en offentlig fellesskole som fungerer for alle, slik intensjonen har vært i flere tiår, må politikerne samarbeide bedre og ha tillit til de profesjonelle som jobber med elevene til daglig.

Det finnes skoler som får de sårbare elevene gjennom skoleløpet og ut i arbeid, der alternativet er frafall og Nav. Regnestykket er enkelt om man ser budsjettet under ett!

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker
SL:
Fellesskolen – en skole for alle?
SL: Fellesskolen skal være for alle!
SL: Har kunnskapstreet fliset seg opp?

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen