Fellesskolen skal være for alle!

DEBATT: Forskning viser at det er guttene som sliter mest på skolen. Hvorfor det er slik, er det ingen som har svaret på. Her…

5. desember 2018

Runar Nørstad

DEBATT: Forskning viser at det er guttene som sliter mest på skolen. Hvorfor det er slik, er det ingen som har svaret på. Her spriker det mye.

Innlegg signert Mette Johnsen Walker og Geir Allan Stava, forbundssekretærer i Skolenes landsforbund. Innlegget står også på trykk i Dagsavisen, Nye meninger.

Noen har forsket på kjønnsroller i yrkesfag og manglende lærlingeplasser, stille jenter og bråkete gutter, bedre leseferdigheter hos jentene. Grunnene kan være mange.

Mer praktiske aktiviteter i undervisningen kombinert med mer vektlegging på de praktisk-estetiske fagene vil kunne motvirke denne utviklingen. Dette vil føre til mindre stillesitting, og økt nysgjerrighet på ulike innfallsvinkler til samme tema. Dette vil kunne være et gode for både jenter og gutter, samtidig som elevene blir kjent med ulike verktøy og arbeidsmetoder, samt en smakebit på hvordan det kan være i ulike yrker.

Mette Johnsen Walker.
Geir Allan Stava.

Dette er viktig gjennom hele skoleløpet, men viktigst på trinn 1 – 4. I denne alderen rett fra barnehagen er fortsatt nysgjerrigheten stor, og barna er fortsatt i en fase der de vil lære seg selv. Setninger som starter med Jeg har lært meg … fulgt av å sykle, å svømme osv., er fortsatt vanlig å si.

Lettere adgang til utsatt skolestart for umodne elever vil også kunne hjelpe. I dag er dette mulig kun etter sakkyndig vurdering.

For noe eldre elever bør det satses mer på såkalte «alternative læringsarenaer» i ungdomsskolen. Altså at de får et tilbud utenfor ordinær skole med en mer praktisk rettet undervisning. Dette kan være noen timer i uken, noen dager i uken, eller hele uker i perioder. Hva som er best for den enkelte elev må avgjøre tilbudet. Slike tilbud finnes i dag rundt i landet, både i barneskolen og ungdomsskolen. Dette virker for svært mange, men her skulle vi sett mer satsing. Det må ikke være et nederlag at enkelte barn trenger mer enn det den «normale» skolen kan tilby. Alternative læringsarenaer bør bli en naturlig del av fellesskolen. Det kan ikke være et mål i seg selv å holde flest mulig lengst mulig inne i et klasserom.

Skolenes landsforbund mener at målet må være at undervisningen i skolen blir så variert at fellesskolen reelt blir for alle.

Relevante lenker
SL: Ga råd for å løse kjønnsforskjeller

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen