– Flere bør vurdere å gå

Skolenes landsforbund oppfordrer Astrid Søgnens håndplukkede ledere til å trekke seg dersom de ikke kan innordne seg folkevalgt styring, mener nestleder Terje Moen. Moen…

15. november 2018

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund oppfordrer Astrid Søgnens håndplukkede ledere til å trekke seg dersom de ikke kan innordne seg folkevalgt styring, mener nestleder Terje Moen.

Moen viser til den siste rapporten om varslingssakene i Oslo, som avslører isfront mellom toppsjefer og avdelinger.

– Rapporten om varsling og strid mellom skolebyråden og utdanningsdirektøren i Oslo vitner om et enda høyere konfliktnivå enn først kjent. Den avslører at konflikten har vært stor også mellom lederne på nivået under skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og Astrid Søgnen. Jeg forventer at den politiske ledelsen i Oslo, etter å ha lest denne rapporten, vurderer om flere under Søgnen bør gå av. Det må ryddes opp etter Søgnen, sier Terje Moen.

– Selv om Søgnen nå går av, sitter hennes nære undersåtter fortsatt i sterke maktposisjoner. Skal det bli en virkelig endring i skolepolitikken i Oslo, må Søgnens nære undersåtter utføre den politikken som blir fastsatt av byrådet, understreker Terje Moen.

Skolenes landsforbund er fornøyd med at det er funnet en løsning i Søgnen-saken.

– Resultatet av Søgnen-saken er en seier for demokratiet. Det må ikke være tvil om at det er de folkevalgte som skal bestemme, ikke byråkratene. Søgnen-saken har vært et skoleeksempel på at byråkrater har forsøkt å styre politiske avgjørelser og ikke omvendt, mener nestlederen i Skolenes landsforbund, sier Terje Moen.

Skolenes landsforbund mener også at den neste utdanningsdirektøren i Oslo ansettes på åremål.

– Astrid Søgnen er en av ytterst få toppledere i Oslo kommune som ikke har sittet på åremål. Derfor er det viktig at stillingen nå utlyses og at den blir besatt på åremål, sier Terje Moen.  

Relevante lenker
SL:
– Folkevalgte skal styre skolen
SL: Hvem skal styre Oslo-skolen?
SL: Reprimanden til Malkenes må trekkes tilbake
SL: – Grasrotopprør for ytringsfriheten!
SL: – Vil ikke fortelle alt vi vet

Skolenes landsforbund på Facebook!