– Folkevalgte skal styre skolen

Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund er svært fornøyd med at varslersakene mot Inga Marte Thorkildsen er lagt døde. – Byrådsleder Raymond Johansen har lagt…

14. november 2018

Runar Nørstad

Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund er svært fornøyd med at varslersakene mot Inga Marte Thorkildsen er lagt døde.

– Byrådsleder Raymond Johansen har lagt fram en grundig saksbehandling som tilbakeviser påståtte regelbrudd. Denne saken har vært et skoleeksempel på at byråkrater har forsøkt å styre politiske avgjørelser og ikke omvendt. Gjennomføringen og resultatet av behandlingen er en seier for demokratiet. En epoke er over og vi ønsker Astrid Søgnen lykke til med nye utfordringer, sier Roger Vinje, leder for Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund.

– Vi ser med stor glede fram til å fortsette samarbeidet med utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen, for å bidra til en best mulig skole for elevene og en trygg og god arbeidsplass for alle ansatte i skolen. Vi viser til hennes innledning på konferansen om ytringskultur 14. mai 2018, som pekte på noen svært viktige elementer, fortsetter Vinje.

Tillitsreform

Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund setter stor pris på at klimaet for debatt og kritisk tenking er satt tydelig på dagsordenen i osloskolen.

– Dette arbeidet blir vi sikkert ikke ferdig med i en håndvending, men vi gleder oss til å fortsette med denne prosessen. Byrådets arbeid med å gjennomføre en tillitsreform i Oslo kommune, inkludert skolen, er som byråden flere ganger har sagt, ikke noe som bare kan vedtas. Det er et langsiktig arbeid. Strukturer som kan hemme ytringsfriheten må fjernes. Dette gjelder alt fra stykkprisfinansiering til tjenstlig tilrettevisning. Hensynet til økonomien må ikke settes foran hensynet til åpenhet og debatt, sier Roger Vinje. 

Åpenhet og gode tiltak

Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund støtter ønsket om at det skal bli enklere for folk i skolen å bli hørt, både når det gjelder gode ideer, forslag til løsninger og problemene de strever med.

– Vold er et problem mange skoler har, men mange lærere opplever at de ikke får god nok hjelp til å takle det. Dette må møtes med åpenhet og gode tiltak. Den norske, eller nordiske modellen fordrer et tett samarbeid med fagbevegelsen for å lykkes i dette arbeidet. Vi er trygge på at byråd Inga Marte Thorkildsen vi videreføre denne kontakten og samarbeidet, sier Roger Vinje.

Relevante lenker
SL: Hvem skal styre Oslo-skolen?
SL: Reprimanden til Malkenes må trekkes tilbake
SL: – Grasrotopprør for ytringsfriheten!
SL: – Vil ikke fortelle alt vi vet

Skolenes landsforbund på Facebook!