Høringssvar: Finansiering av barnehagesektoren

Skolenes landsforbund vil ha det enkelt, ubyråkratisk og forutsigbart.

26. januar 2024

Runar Nørstad

Høringssvar fra Skolenes landsforbund: Finansieringssystem av barnehagesektoren.
Skolenes landsforbund ønsker et enkelt, ubyråkratisk og forutsigbart finansieringssystem av barnehagesektoren. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

I vårt høringssvar til endringer i barnehageloven med forskrifter om styring og finansiering av barnehagesektoren, gir vi uttrykk for at vi er glade for at man nå vil endre måten private barnehager blir finansiert.

Spesielt er vi fornøyd med at den direkte koblingen som sier at de private barnehagene skal ha akkurat det samme som kommunen bruker på sine egne, foreslås fjernet. Denne koblingen har resultert i at alle kommuner som har både kommunale og private barnehager, har gjort alt de kan for å bruke minst mulig penger på barnehage. Jo billigere de kommunale barnehagene er, jo mindre må de gi i tilskudd til de private. Et slikt finansieringssystem er ikke akkurat noe som styrker kvaliteten.

Skolenes landsforbund ønsker et enkelt, ubyråkratisk og forutsigbart finansieringssystem. Dette oppnår vi best med en nasjonal sats for tilskudd. Den nasjonale satsen må bygges på likeverdige lønns- og arbeidsvilkår, samt pensjon, som i de kommunale barnehagene. Det ville vært både en fordel og forenklende om dette var en del av barnehageloven på lik linje med det som står i privatskoleloven.

Les hele høringssvaret her

I tillegg til den nasjonale satsen, ønsker vi at Statsforvalteren kan dele ut skjønnsmidler, etter bestemte kriterier, til barnehager med spesielle behov.

Skolenes landsforbund mener finansieringsordningen som regjeringen ser ut til å foretrekke er komplisert, svært byråkratisk, lite forutsigbar og vil sannsynligvis bli et kjærkomment inntektsgrunnlag for mange advokater. Det vil også kreve at kommunen må ansette flere byråkrater.

Skolenes landsforbund mener vårt forslag er det enkleste og mest forutsigbare forslaget både for offentlige og private barnehager. I tillegg vil det være det billigste å administrere, samt være lite egnet som advokatmat.

Relaterte saker
SL: Arbeidstidsavtalen for barnehage videreføres
SL: Debatt: Barnehagelærere må få økt planleggingstid
SL: Debatt: Vi trenger flere barnehagelærere
SL: Blogg: Må ansatte i barnehager og skoler bare tåle det?