Debatt: Barnehagelærere må få økt planleggingstid

Bedre tid til planlegging vil styrke kvaliteten i barnehagene våre.

28. november 2023

Kommunikasjonsavdelingen

Sak om økt planleggingstid for barnehagelærere.
Skolenes landsforbund mener at barnehagelærerne må få utvidet planleggingstid. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Innlegg signert Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund. 

God kvalitet krever nøye planlegging. Slik er det også i barnehagene. Ingenting kan vel være viktigere enn å gi våre barn et kvalitetssikret barnehagetilbud.

Skolenes landsforbund mener derfor at barnehagelærerne må få utvidet planleggingstid. Noe av denne utvidede tiden må også settes av til felles planlegging med det øvrige personalet i barnehagene. Bedre tid til planlegging og systematisk bruk av felles møtepunkter vil styrke kvaliteten i våre barnehager.

I tråd med tillitsreformen, som til nå har vært mest prat, må barnehagelærerne selv få styre sin egen planleggingstid. Det må være viktigere at planleggingen blir best mulig, enn at det skal skje på et bestemt sted til et bestemt tidspunkt.

Skolenes landsforbund ønsker at vi gir barnehagelærerne den tilliten at de vet selv best når og hvor planleggingen finner sted.

Relaterte saker
SL: Debatt: Vi trenger flere barnehagelærere
SL: Blogg: Må ansatte i barnehager og skoler bare tåle det?

2. nestleder Bodil Gullseth. (Foto: Skolenes landsforbund)