Debatt: Vi trenger flere barnehagelærere

Politikere må i større grad gjøre det attraktivt å utdanne seg til barnehagelærer. Her er fem forslag til hvordan man kan gjøre barnehagelæreryrket mer attraktivt. 

3. september 2023

Kommunikasjonsavdelingen

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. For å lykkes med dette, er det en forutsetning at det er nok barnehagelærere, skriver Geir Allan Stava. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Innlegg signert Geir Allan Stava, forbundssekretær i Skolenes landsforbund. 

Det er allerede mangel på barnehagelærere i mange kommuner. Nå svikter også rekrutteringen til barnehagelærerutdanningen. Skolenes landsforbund er bekymret for utviklingen, og har fem forslag som vi mener vil bedre situasjonen.

1. Bemanningsnormen må gjelde i hele åpningstiden

Bemanningsnormen ville stort sett vært oppfylt om åpningstidene i barnehagene var 7,5 timer. Det er verken mulig eller ønskelig. Så mesteparten av tiden barna er i barnehagen, opererer de langt under normen. Det betyr selvsagt at det er mindre tid til hvert enkelt barn enn det vi ønsker oss. Dette sliter på de ansatte.

Skolenes landsforbund ønsker at bemanningsnormen må gjelde i hele barnehagenes åpningstid. Vi mener også at en del av den økte bemanningen må være ansatte med sosialfaglig kompetanse. Vi må ha fagfolk som ser alle sider ved barnet.

2. Planleggingstiden til barnehagelærere

Barnehagelærerne må selv få bestemme når og hvor de vil bruke planleggingstiden. Den bør også økes fra dagens fire timer i uken. Kvalitet krever god planlegging.

3. Lønnssystemet må være slik at utdanning lønner seg

Når en barnehagelærer tar 60/120 studiepoeng ekstra, må det føre til automatisk lønnsopprykk, slik det gjør for lærere i skolen. En barnehagelærer med mastergrad må lønnes på lik linje med lektorer i skolen.

4. Desentralisert utdanning

På grunn av mangelen på barnehagelærere, er det mange dyktige fagarbeidere som i årevis har vært konstituert som barnehagelærere. Men dette er ingen varig løsning. Fagarbeidere må i større grad tilbys en desentralisert utdanning som kvalifiserer dem som barnehagelærere. Desentralisert utdanning må kunne tas i kombinasjon med jobb.

5. Finansieringsordningen til private barnehager hindrer kvalitetsutvikling.

Hvis en kommune ønsker å satse på en kvalitetsheving av sine barnehager, for eksempel ved å ansette flere barnehagelærere enn normen krever, blir det veldig dyrt siden de må utbetale tilsvarende det dette koster til de private barnehagene i kommunen. Det spiller ingen rolle om de private ikke gjør det samme. Finansieringsordningen virker slik at kommunene presser kvaliteten på egne barnehager mest mulig for å slippe å betale så mye til private. Vi får en nedadgående spiral.

Finansieringen av private barnehager må løsrives fra hvor mye kommunen bruker på sine. Det må kunne lages en ordning der både private og offentlige barnehager i utgangspunktet får samme tilskudd. Private barnehager som har dårligere pensjonsordning/lønn enn offentlige, trekkes tilsvarende i tilskudd. Da vil det ikke være noen grunn til å skvise de ansatte på disse områdene. Statsforvalteren kan i tillegg ha en pott å tildele små barnehager i distriktene som er dyre i drift, men nødvendige for bosettingen.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. For å lykkes med dette, er det en forutsetning at det er nok barnehagelærere. Politikere må i større grad gjøre det attraktivt å utdanne seg til barnehagelærer, og iverksette tiltak som gjør at ansatte ikke slutter. Det er en god start.