Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo

LO Kommune Oslo har kommet til enighet med Oslo kommune om et resultat som gir alle ansatte minst 32.600 kroner i kronetillegg.

30. april 2023

Runar Nørstad

Leder Roger Vinje og nestleder Mishell Shakar representerer Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund i LO Kommune Oslo. (Foto: SL)

De som har lønnstrinn 36 og høyere får en økning på seks prosent. Til sammen utgjør dette en ramme på 5,4 prosent, som er høyere enn rammen for frontfaget.

– Dette er et historisk høyt tillegg i et mellomoppgjør og gir en lønnsvekst for alle LO-medlemmene i Oslo, uttaler en fornøyd Per Egil Johansen, forhandlingsleder for LO Kommune Oslo.

Partene er enige om en ramme som bidrar til å tette noe av den mindrelønnsutviklingen som kommunal sektor har opplevd de siste oppgjørene.

LO Kommune Oslo representerer mer enn 18.000 arbeidstakere i Oslo kommune og består av LO forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Skolenes landsforbund og Creo.

Skolenes landsforbund Oslo er godt fornøyd med resultatet.

– Resultatet bidrar til reallønnsvekst for hele laget. Et av våre hovedkrav var økt kjøpekraft, så dette er et godt oppgjør, sier fylkesleder Roger Vinje.

– Resultatet vil styrke alle ledd i skolen, og vil bidra til å utjevne forskjeller, fortsetter han.

Roger Vinje og nestleder Mishell Shakar representerer Skolenes landsforbund Oslo i LO Kommune Oslo.

Lønnsøkningen har virkningsdato fra 1. mai 2023.

Les også: Protokoll fra mellomoppgjøret, Oslo kommune – med lønnstabell per 1. mai 2023 (PDF) 

Relaterte saker
SL: – Hele laget skal ha et godt lønnsoppgjør
SL: Hele laget av kommuneansatte får økt lønn
SL: Historisk godt oppgjør i staten