Utsetter avklaring av alderspensjon for de med særaldersgrensene

Forhandlingsfristen for alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt.

1. november 2019

Runar Nørstad

Forhandlingsfristen for alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og forbundene i offentlig sektor er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for nye særaldersgrenser i offentlig sektor. Målsettingen er å enes om en langsiktig løsning.

– Det har vært krevende forhandlinger og vi ser at vi trenger mer tid for å komme i havn. Vi har en avtale om å finne varige løsninger som sikrer at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrense, ikke skal komme urimelig ut, sammenliknet med andre grupper. Det er fortsatt målet, men vi trenger å fortsette arbeidet med å finne de gode løsningene fram til februar neste år, sier Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO.

Forhandlingene om særalderspensjon er en av de siste brikkene i pensjonsreformen som nå skal på plass.

I pensjonsavtalen av 3. mars 2018, som begge parter skrev under, står det at det også i framtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser.

Tusenvis av arbeidstakere i offentlig sektor med fysisk eller psykisk belastende stillinger, eller av sikkerhetsmessige hensyn, har såkalte særaldersgrenser. Det gjør at de kan gå av med pensjon tidligere.

For LO-forbundene gjelder det blant annet renholdere, helsefagarbeidere, brannkonstabler, ambulansearbeidere, sykepleiere og offiserer.

Relevante lenker:
SL: Ni av ti i LO stemte ja til ny pensjonsordning
SL: Enighet om pensjon i offentlig sektor

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen