Tilbake til todelt eksamen i matematikk

Skolenes landsforbund er hoppende glad for at Utdanningsdirektoratet har lyttet til de ulike fagmiljøene i matematikk når det gjelder gjennomføring av matematikkeksamen i grunnskolen og i videregående skole.

10. august 2021

Runar Nørstad

Samtlige eksamener, også i praktisk matematikk, skal gjennomføres som todelt eksamen frem til våren 2023. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Utdanningsdirektoratet har besluttet at samtlige eksamener, også i praktisk matematikk, skal gjennomføres som todelt eksamen frem til våren 2023. Bakgrunnen for beslutningen er kritikken som har kommet mot å fjerne delen uten hjelpemidler til eksamen i matematikk, skriver Udir på sin hjemmeside.

Fra og med våren 2023 skal alle eksamener i matematikk igjen gjennomføres i den nye digitale tjenesten.

– Dette gjør oss hoppende glad! Nå får lærere og elever bedre tid på seg til å forberede endringene som vil skje i 2023. Dette skoleåret skal brukes til å utrede den nye eksamensløsningen i matematikk, sier Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund.

Skolenes landsforbund forutsetter at dette skjer i tett dialog med fagmiljøene, slik at det ikke kommer en ny bombe som sjokkerer Skole-Norge.

– Mange har uttrykt at det er en stor utfordring at hele matematikkeksamen legges opp digitalt, slik at digitale ferdigheter vil få særlig vektlegging. En må aldri glemme at i vurdering må målet være at eleven skal få vise kunnskap, ikke bare å avdekke kunnskapshull, sier Bodil Gullseth.

Les også: Endringer i eksamen etter nye læreplaner (udir.no)

Relevante lenker
SL: – Klokt av Melby å avlyse muntlig eksamen
SL: Eksamen-exit – også i framtiden?

Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)