Studentorganisasjon på plass i Stavanger

Bodø var først ut, men nå har også Stavanger fått en egen lærerstudentorganisasjon i regi av Skolenes landsforbund (SL).   Tirsdag 20. februar fikk…

27. februar 2018

Runar Nørstad

Studentorganisasjon i Stavanger

Bodø var først ut, men nå har også Stavanger fått en egen lærerstudentorganisasjon i regi av Skolenes landsforbund (SL).

 

Tirsdag 20. februar fikk SL en egen studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger. Forbundssekretær Mette Johnsen Walker var på plass, sammen med foreningsstyret i Stavanger og omegn og fylkesleder Monika Kvilhaugsvik i Rogaland.

– Dette er en viktig dag for alle i Skolenes landsforbund. Når vi nå starter en lærerstudentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger, er det for å synliggjøre SL på universitetene og høyskolene. Alle lærerstudenter skal vite at de har et alternativ til Akademikerne og Unio, i LO, sier Mette Johnsen Walker.

Truls Drageset Dydland er leder for SLs studentorganisasjon ved Universitetet i Stavanger. Med seg i styret har han Eirik Mæhle Stava (nestleder) og Håvard Bu Iversen (styremedlem).

  • PS! Alle studenter ved offentlige godkjente høyskoler og universiteter, samt fagskoler, kan bli studentmedlemmer i SL. Les mer her!

 

Sikret gode arbeidsforhold

Skolenes landsforbund har nedsatt en egen vervegruppe, der satsing på studentene står sentralt.

– Det gjør vi i samarbeid med LO. Vi vet også at en av fire lærerstudenter ikke jobber i skolen. Da er det viktig for oss å bidra til at de har gode arbeidsforhold uansett hvor de måtte ha sin yrkeskarriere. Gjennom medlemskap i LO er de sikret dette, sier forbundssekretær Mette Johnsen Walker. Hun har en sentral rolle i SLs vervegruppe.

– Det spesielle vi i SL som et LO-forbund kan tilby, er hjelp til ordnede forhold i deltidsstillinger. Mange studenter jobber ved siden av studiene. Som medlem av et LO-forbund, vil lærerstudentene nyte godt av samarbeidet vi har med de andre forbundene i LO-familien. I tillegg vil de gjennom samarbeid med LOs ungdomssekretærer ved distriktskontorene, samt de andre studentorganisasjonene i LO, bli godt rustet i studenttilværelsen – og godt forberedt til sin karriere som lærer, fortsetter Johnsen Walker.

Andre fylkeslag, foreninger og studenter som ønsker å danne et lokallag for lærerstudentene, kan ta kontakt med Mette Johnsen Walker for hjelp til dette (mjw@skolenes.no).

 

Relevante lenker
SL:
Bodø: Studentorganisasjon – opp og fram
SL: Gladnyhet til SLs studenter

 

Knapp - bli medlem

 

 

Skolenes landsforbund på Facebook!