Gladnyhet til SLs studenter

Er du studentmedlem i Skolenes landsforbund? Fra 1. januar 2018 blir reiseforsikringen din enda bedre!   Fra nyttår er det ikke lenger et krav…

29. november 2017

Runar Nørstad

Er du studentmedlem i Skolenes landsforbund? Fra 1. januar 2018 blir reiseforsikringen din enda bedre!

 

Fra nyttår er det ikke lenger et krav om overnatting eller flyreise for at forsikringen skal gjelde. Ulykkesforsikringen gjelder dessuten hele døgnet. Ingen egenandel ved skader, er også en god nyhet for deg som er studentmedlem.

Forsikringen inngår fortsatt som en del av ditt studentmedlemskap i Skolenes landsforbund, uten prisøkning.

Dersom du har utvidet dagens standard forsikring til toppdekning, vil Sparebank 1/LO favør si den opp slik at du kommer inn i den kollektive ordningen. Du får altså en bedre reiseforsikring, uten at det koster deg noe.

Alle studenter ved offentlige godkjente høyskoler og universiteter, samt fagskoler, kan bli studentmedlemmer i Skolenes landsforbund. Det eneste kriteriet er at studiet er din hovedbeskjeftigelse, og at din arbeidsinntekt ikke overstiger Statens lånekasse for utdannings grense for å få stipend. Tjener du mer enn dette, får du tilbud om ordinært medlemskap.

Studentmedlemskapet koster bare 310 kroner per halvår og inkluderer reiseforsikring, innboforsikring, advokatforsikring og medlemsbladet I skolen.

Etter endt utdanning får du dessuten kontingentfritak det først året i arbeidslivet (de tre obligatoriske forsikringene på kr. 215 per måned må likevel betales).

 

Relevante lenker:
SL: Ny uføre- og ulykkesforsikring!

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen