Alle studenter ved offentlige godkjente høyskoler og universiteter, samt fagskoler, kan bli studentmedlemmer i SL.

Det eneste kriteriet er at studiet er din hovedbeskjeftigelse, og at din arbeidsinntekt ikke overstiger Statens lånekasse for utdannings grense for å få stipend. Tjener du mer enn dette, får du tilbud om ordinært medlemskap.

Studentmedlemskapet koster bare 310 kroner pr. halvår og inkluderer reiseforsikring, innboforsikring, advokatforsikring og medlemsbladet I skolen.

Etter endt utdanning får du dessuten kontingentfritak det først året i arbeidslivet (de tre obligatoriske forsikringene på 215 kroner pr. måned må likevel betales).

 

Inkludert i studentmedlemskapet

Innboforsikring

 • > LOfavør Innboforsikring dekker alle vanlige skader på innbo/løsør som følge av brann, innbrudd, vannskade og uhell, er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum.
 • Egenandelen er bare 3.000 kroner. Dersom flere i husstanden har denne forsikringen, betaler dere ingen egenandel ved skader over 1.000 kroner.
 • Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring.

Reiseforsikring

 • > LOfavør Reiseforsikring gjelder hele familien; deg selv, din ektefelle/samboer og barn under 20 år, uansett om familien reiser sammen eller hver for seg.
 • Gjelder reiser inntil 45 dager så sant reisen innebærer minst en overnatting.
 • Dekker tyveri av, og skade på, reisegods med inntil 25.000 (for familie), reisesyke og hjemtransport, reiseansvar, tap av verdipapirer og penger, nødvendige utlegg ved forsinket bagasje, og reiseulykke.
 • Avbestillingsforsikring er inkludert.

Advokatforsikring

 • > LOfavør Advokatforsikring inkluderer juridisk rådgivning og advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen kjøpsrett, familierett, identitetstyveri, arverett, fast eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig) og førerkortbeslag ved privat kjøring (ikke ved rus eller fartsovertredelse).
 • 15 timer rådgivning fra advokat per år og dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet.
 • Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat.
 • Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger.

Fagblad

 • Inkludert i medlemskapet får du > fagbladet I skolen rett hjem i din egen postkasse ni ganger i året.

Juridisk hjelp

 • Jobber du ved siden av studier, kan SL gi deg råd og veiledning, og gjennom forbundet kan du ved behov få juridisk hjelp fra LOs juridiske avdeling.

 

Forsikring du kan tegne som studentmedlem

Uføre- og ulykkesforsikring

 • Inkludert i medlemskapet kan du få uføre- og ulykkesforsikring som et sikkerhetsnett i tillegg ordninger gjennom det offentlige, arbeidsforhold og tariffavtaler. Forsikringen koster 248 kroner per måned.
 • > Les mer om Gruppeforsikringen