Alle studenter ved offentlige godkjente høyskoler og universiteter, samt fagskoler, kan bli studentmedlemmer i SL. Medlemskapet er gratis!

Det eneste kriteriet er at studiet er din hovedbeskjeftigelse, og at din arbeidsinntekt ikke overstiger Statens lånekasse for utdanningsgrense for å få stipend. Tjener du mer enn dette, får du tilbud om ordinært medlemskap.

Studentmedlemskapet er gratis. Når du melder deg inn, får du LOfavør innboforsikring og Help advokatforsikring inkludert i medlemskapet. Du får også medlemsbladet I skolen ni ganger i året.

Etter endt utdanning får du dessuten kontingentfritak det først året i arbeidslivet.

PS! Hvis du ønsker LO favør reiseforsikring, sender du en e-post til skolenes@skolenes.no. Dette vil da koste 90 kroner per måned.

Inkludert i studentmedlemskapet

Innboforsikring

 • > LOfavør Innboforsikring dekker alle vanlige skader på innbo/løsør som følge av brann, innbrudd, vannskade og uhell, er den eneste innboforsikringen i Norge uten øvre forsikringssum.
 • Egenandelen er bare 3.000 kroner. Dersom flere i husstanden har denne forsikringen, betaler dere ingen egenandel ved skader over 1.000 kroner.
 • Forsikringen leveres av SpareBank 1 Forsikring.

Inkludert i studentmedlemskapet

Advokatforsikring

 • > LOfavør Advokatforsikring inkluderer juridisk rådgivning og advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen kjøpsrett, familierett, identitetstyveri, arverett, fast eiendomsforhold (ikke kjøp og salg av bolig) og førerkortbeslag ved privat kjøring (ikke ved rus eller fartsovertredelse).
 • 15 timer rådgivning fra advokat per år og dekning for juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet.
 • Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat.
 • Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger.

Inkludert i studentmedlemskapet

Fagblad

 • Inkludert i medlemskapet får du > fagbladet I skolen rett hjem i din egen postkasse ni ganger i året.

Inkludert i studentmedlemskapet

Juridisk hjelp

 • Jobber du ved siden av studier, kan SL gi deg råd og veiledning, og gjennom forbundet kan du ved behov få juridisk hjelp fra LOs juridiske avdeling.

Forsikring du kan tegne som studentmedlem

Reiseforsikring

 • > LOfavør Reiseforsikring gjelder hele familien; deg selv, din ektefelle/samboer og barn under 20 år, uansett om familien reiser sammen eller hver for seg. Forsikringen koster 90 kroner per måned (bestilles ved å sende e-post til skolenes@skolenes.no).
 • Gjelder reiser inntil 45 dager så sant reisen innebærer minst en overnatting.
 • Dekker tyveri av, og skade på, reisegods med inntil 25.000 (for familie), reisesyke og hjemtransport, reiseansvar, tap av verdipapirer og penger, nødvendige utlegg ved forsinket bagasje, og reiseulykke.
 • Avbestillingsforsikring er inkludert.

Forsikring du kan tegne som studentmedlem

Uføre- og ulykkesforsikring

 • Inkludert i medlemskapet kan du få uføre- og ulykkesforsikring som et sikkerhetsnett i tillegg ordninger gjennom det offentlige, arbeidsforhold og tariffavtaler. Forsikringen koster 265 kroner per måned.
 • PS! Forsikringen trer automatisk i kraft etter at studiene opphører, dersom du ikke reserverer deg (kontakt skolenes@skolenes.no)
 • > Les mer om Gruppeforsikringen