– SL står sterkt i Mo i Rana

Driftige SL-ere, med verv i LO, er arkitektene bak utdanningskonferansen i Mo i Rana. – Vi ønsker at flere skal engasjere seg i skolepolitikken,…

3. november 2017

Runar Nørstad

Driftige SL-ere, med verv i LO, er arkitektene bak utdanningskonferansen i Mo i Rana. – Vi ønsker at flere skal engasjere seg i skolepolitikken, sier Øystein Fagerli, som er både SL-leder og LO-leder i Rana og omegn.

 

Flere lærere er representert i styret i LO i Rana og omegn. Det var derfor naturlig at styret ønsket økt fokus på utdanning, og de inviterte like gjerne til en egen utdanningskonferanse i Mo i Rana. Mer enn 80 deltakere er på plass i Meyergården, torsdag og fredag denne uken.

– Det er jo ikke uten grunn at LO i Rana og omegn arrangerer en utdanningskonferanse. Vi har jo lederen lokalt, og det har vi også hatt tidligere. Både Fagforbundet og Fellesforbundet støtter oss i at utdanning er noe av det viktigste vi kan arbeide med, sier Øystein Fagerli, som har vært medlem i Skolenes landsforbund siden 1997.

 

– SL setter dagsorden

Målet med konferansen, er å få flere til å engasjere seg for det som rører seg i skole- og utdanningspolitikken, ifølge Fagerli:

– Det gjelder spesielt folk fra fagbevegelsen og næringslivet. Vi har lagt vekt på at konferansen ikke bare skal være for dem som til daglig jobber med skolerelaterte spørsmål. Skolenes landsforbund er i aller høyeste grad med på å sette dagsorden, ved å utfordre politikere og næringslivsfolk på viktige saker i skolepolitikken, sier Øystein Fagerli, til daglig lærer på Polarsirkelen videregående skole i Mo i Rana.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Fagerli understreker at Skolenes landsforbund høster stor tillit i Fagforbundet og Fellesforbundet og de andre organisasjonene i Mo i Rana.

– I praksis er det jo Fellesforbundet og Fagforbundet som bestemmer hvem som skal sitte som leder i LO Rana og omegn. Vi er derfor stolte av at SL har så stor tillit lokalt, sier Øystein Fagerli – som altså er både LO- og SL-leder lokalt i Rana og omegn.

En rød tråd gjennom konferansen har vært problematikken knyttet til frafall i skolen. Også den nye strukturen i videre opplæring samt yrkesfaglig fordypning er viet mye plass, i tillegg til fokus på antall lærlingeplasser.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Utdanningskonferansen i Mo i Rana samlet mer enn 80 deltakere – mange av dem fra fagbevegelsen og næringslivet. (Foto: SL)

 

Utfordrer LO

Skolenes landsforbund står allerede sterkt i Mo i Rana, men Øystein Fagerli har ambisjoner om å verve enda flere medlemmer.

– Skal Skolenes landsforbund verve flere, må vi få en støtte fra LO sentralt. LO må gå ut med en kampanje, slik at vi har ryggen fri. Ellers blir vi beskyldt for å stjele medlemmer. Mange vil over til Skolenes landsforbund, men de tør ikke ta steget fordi vi er så små og Utdanningsforbundet så stor. Slik som situasjonen er nå, blir vi uglesett når vi stjeler medlemmer. Her må LO komme på banen og rydde vei, sier Øystein Fagerli.

Noen bilder fra utdanningskonferansen:

Lærer og stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) gjestet konferansen og skrøt av SLs innsats under høringen om statsbudsjettet. (Foto: SL)
Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund tok for seg «praktisk-estetiske fag som grunnleggende ferdighet».
LO-sekretær Trude Tinnlund hadde flere innlegg under konferansen, blant annet om LOs syn på utdannings- og kompetansepolitikken. (Foto: SL)
LO i Rana og omegn arrangerte utdanningskonferanse, med over 80 deltakere. (Foto: SL)

 

Relevante lenker:
SL: – Må fange opp diskusjonene lokalt
SL: Nytt Storting, nye muligheter

 

Skolenes landsforbund på Facebook!