SL arrangerer seminar under Arendalsuka

Er det hensiktsmessig å droppe karakterene på ungdomsskolen? Rektor Mette Krogh og Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl deler sine erfaringer og synspunkter på en…

8. august 2017

Runar Nørstad

Arendalsuka.

Er det hensiktsmessig å droppe karakterene på ungdomsskolen? Rektor Mette Krogh og Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl deler sine erfaringer og synspunkter på en karakterfri skolehverdag.

 

Arendalsuka arrangeres fra 14. til 19. august, og er en norsk politisk festival hvor alle de store norske politiske partiene deltar – i tillegg til næringslivet og en rekke organisasjoner.

Skolenes landsforbund har sitt eget arrangement, onsdag 16. august i Bankgården (Strandgaten 1, bak kultur- og rådhuset) fra klokken 08:00 til 10:00 (det serveres enkel frokost). Selve seminaret starter 08.30.

Tema for arrangementet er en karakterfri skolehverdag.

Avgangselevene på Ringshaug ungdomsskole i Tønsberg får ikke karakterer på prøver underveis – de får halvårsvurdering og sluttvurdering med karakter. Praksisen, som også gjør inntog i Oslo-skolen, er helt i tråd med vurderingsforskriftene i Opplæringsloven.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Tillit står sentralt

To tøffe damer gjester frokostmøtet, for å fortelle om sine erfaringer og synspunkter på en karakterfri skolehverdag:

  • Rektor Mette Krogh ved Ringshaug ungdomsskole har gått i bresjen for en skoleutvikling der karakterjaget settes på sidelinjen og fokus er rettet mot selve læringsprosessen i faget og relasjonen mellom lærer og elev.
  • Tone Tellevik Dahl (Ap), skolebyråd i Oslo, er i gang med en snuoperasjon i Oslo-skolen, og ønsker at flere Oslo-skoler skal fokusere på vurdering for læring.

Vertinne er SL-leder Anne Finborud, som håper seminaret vil belyse flere viktige elementer:

I en skolehverdag uten mas om karakterer, står tillit sentralt. Lærerne og elevene har sammen fokus på utviklingen i faget – framfor hvilke karakterer elevene jakter. Kan dette tillitsforholdet gi tillitsreformen, nettopp vedtatt av Stortinget, et konkret innhold?

Kommer flere til å fullføre videregående opplæring, dersom de slipper å rive ned selvtilliten allerede på ungdomsskolen i jakten på gode karakterer?

Det som er sikkert, er at en karakterfri skolehverdag betinger nye arbeidsmetoder. En tettere faglig dialog mellom elev og lærer står sentralt og gjenspeiler mye av innholdet i Ludvigsen-utvalgets rapport.

Det serveres enkel frokost fra kl. 08.00. Seminaret starter 08.30.

 

Relevante lenker:
Les mer om SLs arrangement under Arendalsuka her
Les mer om Arendalsuka her
Kommer du? Meld deg gjerne på via vår Facebook-side (det er gratis å delta)

Forbundsleder Anne Finborud og forbundssekretær Chris Gøran Holstad besøkte SLs stand i Arendal i fjor. I august er de tilbake. (Foto: SL)

 

Skolenes landsforbund på Facebook!