Debatt: Skolekuttene er regjeringens skyld, Guri Melby

Skolenes landsforbund er enig med Guri Melby i at skolekuttene vi ser i kommune etter kommune er uakseptable. Men kuttene skyldes regjeringen selv. Kommunene må få nok ordinære driftsmidler til at skolekutt ikke er nødvendig.

13. februar 2021

Kommunikasjonsavdelingen

Geir Allan Stava, forbundssekretær i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Innlegg signert Geir Allan Stava, forbundssekretær i Skolenes landsforbund.

«Vi bevilger milliarder til kommunene for koronatiltak, da må de ikke kutte i budsjettene til skoler og barnehager.» Dette sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i et innlegg i BT 11.02.21.

Melby viser deretter til milliardbevilgninger til kommunene, både i fjor og i år for å håndtere pandemien. Problemet for kommunene er at disse midlene er ekstraordinære, de kan ikke brukes som vanlige driftsmidler. Engangsbeløp kan ikke brukes til å finansiere ordinær drift. Da blir det katastrofe med masseoppsigelser den dagen de ekstraordinære midlene stopper opp.

Når kommunenes egne inntekter, sammen med overføringer fra staten, ikke er nok til å opprettholde dagens driftsnivå er man nødt til å kutte. Skolenes landsforbund ser derfor Melbys leserinnlegg som et forsøk på ansvarsfraskrivelse.

Vi synes det er flott at regjeringen har bevilget mange milliarder i koronastøtte, og vi setter stor pris på at Guri Melby presiserer at skoler og barnehager også må få sin del av disse midlene. Men å hevde at disse midlene skulle kunne hindre kutt, medfører ikke riktighet.

Hvis Melby og regjeringen vil hindre kutt i barnehager, skoler og andre kommunale tjenester, må de bevilge tilstrekkelig med ordinære driftsmidler slik at kommunene slipper å kutte.

Relevante lenker
SL: Ekstramidler bør øremerkes skoler og barnehager 
SL: Gi tid, tillit og verneutstyr i omlegging til nye smittevernnivå