– Gi tid, tillit og verneutstyr i omlegging til nye smittevernnivå

Regjeringen har oppjustert til rødt nivå for alle barnehager og grunnskoler i Follo-regionen, Indre Østfold og Oslo fra mandag 25. januar. – Det viktig at de ansatte får den tiden som er nødvendig til forberedelser for å gå over til rødt nivå, sier forbundsleder Anne Finborud.

24. januar 2021

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Rødt nivå gir bedre trygghet for ansatte og elever, men Anne Finborud minner om at det er tidkrevende å organisere elevene i nye grupper og skaffe vikarer til det økte undervisningsbehovet.

– Skolenes landsforbund forutsetter at partene på skolene har gode rutiner for drøftingsmøter og at ledelsen og tillitsvalgte finner gode prinsipper for omleggingen, og selvsagt sikrer at merarbeid blir kompensert. God organisering av fordeling av arbeid og god tilgang på verneutstyr er et must i denne perioden.

Forbundslederen advarer mot at skoler og barnehager åpner før de nødvendige smitteverntiltakene er på plass. 

– Nå er det viktig at myndighetene gir tid og tillit til skoleledere og ansatte, slik at de får klargjort både lokaler og undervisningsopplegg på en trygg og god måte. Husk at du skal ha betalt for overtid og ekstraarbeid, sier Anne Finborud.

Les også: Nye tiltak i ytterligere femten kommuner på Østlandet

Ber Melby avlyse eksamen nå!

Skolenes landsforbund forventer at statsråd Guri Melby snarest går offentlig ut og avlyser sentralgitte eksamener.

– Melby sier hun sitter og venter på at en ekspertgruppe hun har nedsatt skal uttale seg. I statsrådens ekspertgruppe er hverken elever eller eksperter med. Både Elevorganisasjonen, Skolelederforbundet og vi i Skolenes landsforbund ber statsråden nå lytte til oss eksperter. Sentralgitte eksamener vil ramme elevene urettferdig, sier forbundsleder Anne Finborud.

Gjelder til og med 31. januar

Videregående skoler i Follo-regionen, Indre Østfold og Oslo skal ha digital undervisning i uke 4 og forberede seg på å gå over på rødt nivå i uke 5. Dette gjelder også de som allerede er på rødt nivå. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.

Lokalene ved fagskoler, høyskoler og universiteter stenges for studenter neste uke og undervisningen blir heldigital.

– Risikoen for spredning av den muterte varianten av koronaviruset er høy. Derfor ser regjeringen seg nå nødt til å innføre rødt tiltaksnivå i alle barnehager og grunnskoler i de aktuelle områdene. Vi har forståelse for at noen barne- og ungdomsskoler vil trenge noe tid til å forberede seg før de går til rødt nivå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Tiltakene gjelder til og med 31. januar 2021 og gjelder for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Forbereder full stenging

Regjeringen har satt i gang arbeid med å forberede seg på en full stenging av skoler og barnehager, men vil i det lengste unngå det, ifølge statsråden.

– Vi har i hele høst tenkt at det alternativet ikke var aktuelt, men det er klart at den muterte varianten har endret det bildet. Vi jobber med å forberede oss på det, men jeg håper virkelig at det ikke vil skje, sier Guri Melby til NTB.

Når barnehager og skoler stenger ned eller innfører rødt nivå, har kommunene plikt til å følge opp sårbare barn og barn med særlige behov.

Reiser til skoler og barnehager som er åpne anses som nødvendig jobbreise. Det betyr at ansatte i skoler og barnehager som bor i Oslo, eller i de andre nedstengte kommunene, men som jobber i andre kommuner, fortsatt kan gå på jobb.

Les mer om trafikklysmodellen på utdanningsdirektoratets sider