– Ekstramidler bør øremerkes skoler og barnehager

Et ekspertutvalg er enig med Skolenes landsforbund, og anbefaler at deler av ekstramidlene som tilføres kommunene øremerkes barnehager og skolers ekstra utgifter til smitteverntiltak.

13. november 2020

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud. (Foto: SL)

– Når regjeringens ekspertutvalg anbefaler at ekstramidlene som tilføres kommunene bør øremerkes barnehager og skoler, bør sentrale politikere lytte, sier forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund.

Kunnskapsdepartementet etablerte et ekspertutvalg som skulle vurdere konsekvensene av smitteverntiltakene i skole og barnehage, samt vurdere nye tiltak for å begrense smittespredningen.

Dette er en av utvalgets konklusjoner, i en rapport som ble lagt fram fredag morgen: «Ekspertgruppen anbefaler at deler av ekstramidlene som tilføres kommunene i forbindelse med koronautbruddet bør øremerkes barnehager og skoler, for å kompensere for kostnader som følge av smitteverntiltak.

– Dette har vi i Skolenes landsforbund krevd fra dag én, sier en oppgitt Anne Finborud.

– Regjeringen har nektet å lytte på oss i denne saken. Nå får vi håpe de i det minste lytter til sitt eget ekspertutvalg, utbryter forbundslederen kontant.

Ekspertutvalget fastslår at skoler og barnehager for eksempel ikke våger å sette inn vikarer fordi de er usikre på om de vil få dekket ekstrautgiftene dette medfører.

– Det hjelper ikke at regjeringen lover at dette skal bli dekket når barnehager og skoler ikke ser en eneste krone av ekstramidlene som kommunene får. I den siste ekstrabevilgningen på 7,3 milliarder for vårhalvåret 2021, er heller ingenting øremerket, sier Anne Finborud.

Hun understreker at regjeringen har uttrykt et sterkt ønske om at skoler og barnehager må prioriteres.

– Men det er bare et fromt ønske. Hvis lokalpolitikerne lytter like lite til regjeringen som regjeringen har gjort i forhold til oss, vil resultatet bli som det har vært: Tilnærmet null.

– Hvis regjeringen virkelig vil at midlene skal nå fram, må de bruke øremerking. En etterfølgende krangel om hvem som hadde skylden for at pengene ikke kom fram denne gangen heller, er til ingen nytte for barn, elever og ansatte, sier forbundsleder Anne Finborud.

Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler: Les hele rapporten her (udir.no)