– Reallønnsvekst og forsvar av lønnssystem

LO Stat krever kjøpekraftforbedring for alle medlemmene, og lover samtidig kamp for et statlig lønns- og forhandlingssystem under press.   På grunn av sterk…

30. mars 2017

Runar Nørstad

LO Stat-leder Egil André Aas. (Foto: LO Stat)

LO Stat krever kjøpekraftforbedring for alle medlemmene, og lover samtidig kamp for et statlig lønns- og forhandlingssystem under press.

 

På grunn av sterk prisvekst i 2016 opplevde svært mange statstilsatte at de fikk redusert kjøpekraft. LO Stat krever derfor at oppgjøret i 2017 må gi reallønnsvekst for sine medlemmer og at man samtidig sikrer en rettferdig fordeling. Dette er mulig innenfor frontfagets rammer, mener LO Stat-leder Egil André Aas.

– Det er i mellomoppgjørene man skal rette opp skjevheter i tariffperioden. Derfor er det naturlig at dette er et hovedkrav når det gjelder økonomi, sier han i en pressemelding i forbindelse med at mellomoppgjøret i staten innledes i dag, tirsdag.

Forbundssekretær Geir Granås representerer Skolenes landsforbund i forhandlingsutvalget.

Lavlønte og likelønn

LO Stat krever at de disponible midlene i all hovedsak gis som sentrale generelle tillegg på hovedlønnstabellen (A-tabellen). Tiltak for lavlønte og likelønn vil bli prioritert.

– Det er ikke bare størrelsen på lønnsmidlene det handler om i et tariffoppgjør. Fordelingen er vel så viktig. Vi mener at vi har god bakgrunn for å slå fast at et stort generelt tillegg til alle er nødvendig for å sikre en rettferdig fordeling. Men så vet vi også at vi må forholde oss til parter som ønsker en annen innretning, der mest mulig, eller til og med alt, skal forhandles om lokalt. Det blir en av de store diskusjonene også i år, sier han.

Det spesielle med årets mellomoppgjør er at også lønns- og forhandlingssystemet i staten er et tema. 2016 inngikk staten en egen hovedtariffavtale med Akademikerne, som er ulik de avtalene LO Stat, YS Stat og Unio inngikk. Partene ble samtidig enige om å utrede mulighetsrommet i nytt lønns- og forhandlingssystem, som altså nå blir et forhandlingstema.

Åpning i statsoppgjøret i dag:

LO Stat på Facebook Watch

– Utfordrende forhandlinger

Egil André Aas peker på at konsekvensene av de endringer som skjedde i 2016 er ikke evaluert godt nok, og at det må skje før man foretar ytterligere endringer.

– De tilbakemeldingene vi har fått fra våre tillitsvalgte og medlemmer når det gjelder effekter og konsekvenser av endringene spriker i flere retninger. LO Stat mener det er uansvarlig å gjennomføre ytterligere store endringer i lønns- og forhandlingssystemet før det som er gjort er evaluert, sier Aas.

LO Stat-lederen tror det blir utfordrende forhandlinger fram mot fristen 30. april ved midnatt.

– Vi vil bruke tiden godt frem til da for å få til en forhandlingsløsning. Det er vårt hovedmål nå, men vi forbereder oss selvfølgelig også på at så ikke skjer, med de følgene det måtte få.

De detaljerte økonomiske kravene vil bli overlevert staten på et senere tidspunkt.

FriFagbevegelse.no:

I fjor fikk vi mindre å rutte med. Slik blir det ikke i år, spår LO Stat-forhandlerne

Relevante lenker:
SL: Frontfagene ferdig forhandlet