Frontfagene ferdig forhandlet

LO og NHO er enige om mellomoppgjøret for 2017.   Utgangspunktet for LO var å unngå et nytt år med reallønnsnedgang. – Dette er…

15. mars 2017

Runar Nørstad

Gerd Kristiansen

LO og NHO er enige om mellomoppgjøret for 2017.

 

Utgangspunktet for LO var å unngå et nytt år med reallønnsnedgang.

– Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner. Nå forventer vi reelle lokale forhandlinger, der det er rom for det, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Alle som omfattes av oppgjøret får et generelt tillegg på 1.000 kroner i året. For medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si med en gjennomsnittlig årslønn på 407.265 kroner eller mindre, vil det i tillegg bli gitt et tillegg på 2.900 kroner, totalt 3.900 kroner.

Godt over halvparten av medlemmene som får lavlønnstillegget er kvinner. Kvinneandelen av alle som er omfattet av oppgjøret er rundt 24 prosent. Oppgjøret har dermed en klar lav- og likelønnsprofil, skriver LO i en pressemelding.

LO-lederen mener partene viser ansvarlighet i en situasjon med rekordhøy ledighet.

– Dette er et oppgjør som tar hensyn til at mange bedrifter fremdeles er i en vanskelig situasjon. Nå forventer vi at andre grupper, ikke minst toppledere og eiere, utviser samme ansvarlighet, og at myndighetene gjennom sin politikk ikke ytterligere forsterker forskjellene i samfunnet, sier Gerd Kristiansen.

 

Fakta om oppgjøret

  • Omfatter rundt 170.000 medlemmer
  • Totalt vil om lag 20 prosent av disse arbeidstakerne få lavlønnstillegg
  • Rammen på oppgjøret er beregnet til 2,4 prosent
  • Lavlønnstillegget vil spesielt komme kvinnene til gode
  • Halvparten av alle som får lavlønnstillegget er kvinner