Leder av utvalget som skal se på lærerrollen, professor Thomas Dahl, gjestet landsstyremøtet i SL onsdag. (Foto: Runar Nørstad, SL)

Det er for mange hindringer mellom lærer og elev, læreren må få større tillit, synspunktene til grasrota må vektlegges, er noen av rådene fra Skolenes landsforbund til utvalget som skal se på lærerrollen.

 

Kommunikasjonsavdelingen

 

Lederen av utvalget som skal se på lærerrollen, professor Thomas Dahl, gjestet landsstyremøtet i Skolenes landsforbund (SL) onsdag. Han reiste hjem med viktige innspill til utvalgets arbeid.

Skolenes landsforbund reagerte sterkt da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen etablerte utvalget som skal se på lærerrollen i juli. Årsaken var at utvalget fullt ut består av professorer, og at partene på forhånd ikke var involvert.

– Å nedsette en ekspertgruppe – uten å involvere partene og uten at noen av lærerne er med – har ikke noe for seg, og vil ikke føre til økt forståelse om hvor viktig læreren er for utviklingen av velferdssamfunnet, sa SLs nestleder Terje Moen.

 

Utvalgsleder overrasket

Utvalgets leder, professor Thomas Dahl, har uttrykt at han så tidlig som mulig ønsk