Ole er en dårlig lærer

Regjeringa hevder, i hvert fall indirekte, at Ole ikke er bra nok som lærer.     Uttalelse vedtatt på årsmøtet i Skolenes landsforbund Oslo,…

4. april 2016

Runar Nørstad

Ole er ansatt i grunnskolen som adjunkt med fireårig allmennlærerutdanning. Utdanninga hans skal liksom ikke være bra nok for å kunne være Høyres drømmelærer. (Foto: Pixabay/Illustrasjon) Regjeringa hevder, i hvert fall indirekte, at Ole ikke er bra nok som lærer.

 

 

Uttalelse vedtatt på årsmøtet i Skolenes landsforbund Oslo, 30. mars 2016.

 

Ole er ansatt i grunnskolen som adjunkt med fireårig allmennlærerutdanning. Utdanninga hans skal liksom ikke være bra nok for å kunne være Høyres drømmelærer.

Han pålegges derfor å etterutdanne seg i de faga han har undervist i i mange år, og som han selv ønsker å undervise i i fortsettelsen. Dette byr på flere problemer for Ole, bl.a. fordi han har mange kolleger på arbeidsplassen sin som på samme måten er pålagt å bli «drømmelærere».

Det er med andre ord såpass mange lærere som må ta etterutdanning at skolen og/eller kommunen ikke greier å ansette det antall vikarer som trengs når disse lærerne er på høyskolen og studerer.

For øvrig syns Ole og kollegene hans at det er deprimerende å bli konfrontert med at de ikke her vært flinke nok yrkesutøvere.

Mens Ole reflekterer over dette, kommer Lene inn på personalrommet med tårer i øynene. Hun har kjøpt seg leilighet i nabokommunen for å kunne bo nærmere sine gamle foreldre som trenger hennes omsorg og pleie. Hun hadde søkt flere undervisningsstillinger i denne nabokommunen, men var ikke blitt innkalt til intervju en gang.

Hun manglet noen studiepoeng i norsk og ble følgelig utkonkurrert av andre søkere.

Lene har en datter som er ferdig med videregående skole og har god lyst til å bli lærer. Dessverre kommer hun ikke i gang med lærerstudiet fordi hun på videregående oppnådde kun en treer i matematikk. Hennes resultater i språk- og samfunnsfag var derimot fremragende.

Noen venner av Lene hadde også tenkt seg skolejobb, men synes utdanninga var blitt for tid- og kostnadskrevende. Tanken på å måtte gjøre lekser i minst fem nye år før de kunne tjene egne penger, frista visst ikke.   

Ole og Lene har bestemt seg for to ting:

  1. Aldri mer stemme Høyre
  2. Tegne medlemskap i Skolenes landsforbund

 

Relevante lenker
SL: Drømmer om systemskifte i Oslo-skolen
SL: Optimisme i Osloskolen
SL: Bekymret for prøvebruk i Oslo-skolen