Drømmer om systemskifte i Oslo-skolen

Simon Malkenes håper nye politiske koster kan føre til mindre målstyrt byråkrati i Osloskolen og mer tiltro til lærernes selvstendige vurderinger. − Signalene lover…

28. januar 2016

Runar Nørstad

Simon Malkenes tok i 2014 et flengende systemkritisk oppgjør med den nyliberale Osloskolen. (Foto: SL)

Simon Malkenes håper nye politiske koster kan føre til mindre målstyrt byråkrati i Osloskolen og mer tiltro til lærernes selvstendige vurderinger.

− Signalene lover iallfall godt. Tillitsreformen blir sentral sammen med lovnaden om å fjerne byråkrati og dokumentasjonskrav, sier Simon Malkenes til I skolen, som er medlemsbladet til Skolenes landsforbund (SL).

Høsten 2014 tok han et flengende systemkritisk oppgjør med den nyliberale Osloskolen i boka «Bak fasaden i Osloskolen». Den høstet lovord blant mange fagfolk, men skuffende lite respons fra daværende politisk ansvarlige i hovedstaden.

Malkenes synes altså signalene om mindre byråkrati og tillitsreform er løfterike. Men han er mest spent på den forskningsbaserte gjennomgangen som byrådserklæringen lover. Etter hans skjønn må den være både kvalitativ og kvantitativ og den må utføres av dyktige, uhildede skoleforskere, ikke utdanningsøkonomer.

− I dag er der en selvmotsigelse i måten Osloskolen blir beskrevet og forstått. Den ene siden sier at Osloskolen er best i landet, kanskje i hele verden. Den andre sier at det er en rekke problemer med måten Osloskolen er styrt på. Den er altså både helt fantastisk og problematisk. Og det er jo umulig, sier han til I skolen.

− For det nye byrådet blir det helt sentralt å legge til grunn en situasjonsbeskrivelse som ikke er selvmotsigende, som alle kan slutte opp om. Bare da vil en kunne ta gode politiske beslutninger og føre Osloskolen videre, mener Malkenes som er litteraturviter og lektor i norsk og historie ved Ulsrud videregående skole i Oslo.

 

Relevante lenker:
SL: Oslo-skolen fusker i faget
SL: – Osloskolen bør granskes for sin prøveiver
SL: – Slutt med det pratet om superlæreren!
SL: – Klarer ikke løfte statusen til lærerne