Millioner til utvikling av fagskoler

Fagskoler tildeles millioner av kroner til utviklingsprosjekter og nytt utstyr. En nødvendig og god start, mener Skolenes landsforbund.

3. april 2024

Runar Nørstad

Fagskoler tildeles millioner av kroner til utviklingsprosjekter og nytt utstyr. En nødvendig og god start, mener Skolenes landsforbund.
Optikerfaget er et fakskoletilbud. Faget er i vekst og utvikler seg i takt med teknologien og det grønne skiftet. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Fagskoler over hele landet tildeles 76,7 millioner kroner til utviklingsprosjekter og nytt utstyr. Totalt får 58 utviklingsprosjekter penger. Aller mest går til Fagskolen Viken og Fagskolen Rogaland. De får henholdsvis 11,1 og 9,7 millioner kroner, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Målet er økt kvalitet i undervisningen, bedre læring for studentene og at utdanningene skal være enda mer relevante for arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

Les også: Skolenes landsforbund har store forventninger til at den nye stortingsmeldingen om høyere yrkesfaglig utdanning inneholder et krafttak for fagskolene

Skolenes landsforbund har lenge, sammen med LO, etterlyst økt satsing på fagskolene som tilbyr korte, skreddersydde utdanninger som arbeidslivet har et stort behov for.

Pengene fra regjeringen ble varslet i statsbudsjettet og er et skritt i riktig retning for å styrke kvaliteten på utdanningene, mener Skolenes landsforbund.

Pengene skal blant annet gå til:

  • utvikle nye utdanningstilbud i samarbeid med arbeidslivet
  • kjøpe nytt utstyr
  • ta i bruk digital teknologi i læring og undervisning
  • øke kompetansen til lærere for å sikre undervisning av høy kvalitet

Relaterte saker
SL: Forventer økt satsing på fagskolene
SL: Debatt: Tid for yrkesfaglærerløft på alle utdanningsnivåer