Debatt: Tid for yrkesfaglærerløft på alle utdanningsnivåer

I en tid der arbeidslivet nærmest skriker etter personer med fagskoleutdanning, er det høyst nødvendig at regjeringen kommer på banen og sikrer kompetanseløft for fagskolelærerne.

3. april 2024

Kommunikasjonsavdelingen

Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Innlegg signert Jon Oddvar Holthe, yrkesfaglærer og nestleder i Skolenes landsforbund 

I sentrum for alle de som velger den yrkesfaglige retningen står lærerne. Skolenes landsforbund organiserer både yrkesfaglærere og fagskolelærere. Samtidig er vi opptatt av å se sammenhengen mellom utdanning og arbeidsliv. For at vi skal sikre dette bedre i fremtiden, må vi få et yrkesfaglærerløft på alle utdanningsnivåer.

Yrkesfag er i vinden og antall elever som ønsker å ta yrkesfaglige utdanningsprogram er rekordhøyt.

Jon Oddvar Holthe, nestleder i Skolenes landsforbund 

Yrkesfag er i vinden og antall elever som ønsker å ta yrkesfaglige utdanningsprogram er rekordhøyt. For de som tar fagbrev, er det naturlig å tenke seg at veien videre er på fagskolene. Dette er høyere yrkesfaglig utdanning som gir fagfolk en videreutdanning og spesialisering som gir flere muligheter i arbeidslivet. Dette er fagarbeidere i verdensklasse, og de har fått sin opplæring av lærer som virkelig brenner for yrkesfagene.

I høyere yrkesfaglig utdanning (HYU) finner vi de største fagområdene innenfor tekniske fag og helse- og velferd. Arbeidslivets behov for kandidater fra fagskolene innenfor disse fagområdene er stort og økende. I flere bransjer og regioner er det utdanning på fagskolenivå som er den største flaskehalsen. I den veksten vi står overfor nå, trenger vi å styrke fagskolelærene og vi må rekruttere flere med pedagogiske utdanning og bred arbeidslivserfaring.

Skolenes landsforbund vil derfor jobbe for at regjeringen setter i gang tiltak for å heve den pedagogiske kompetansen hos fagskolelærere.

Jon Oddvar Holthe, nestleder i Skolenes landsforbund 

Skolenes landsforbund vil derfor jobbe for at regjeringen setter i gang tiltak for å heve den pedagogiske kompetansen hos fagskolelærere. I tillegg vil vi ha videreutdanning som styrker den formelle utdanningen innenfor aktuelt fagområde. Vi vil også ha tiltak som sikrer faglig oppdatering og relevant yrkeserfaring. Men heldigvis er situasjonen relativt bra i dag.

I en undersøkelse fra Oslo Met (OsloMet Rapport 2018 nr. 7) slås det fast at fagskolelærerne har høyere formell fagkompetanse enn det som forventes ut fra kravene i fagskoletilsynsforskriften. Nær 90 prosent av fagpersonalet har høyere utdanning. Samtidig har et flertall av de som besvarte undersøkelsen pedagogisk utdanning. Totalt oppgir 84 prosent av de ansatte i offentlige fagskoler at de har fullført eller fullfører en pedagogisk utdanning. Dette er jo gode tall og viser at den pedagogiske kompetansen er svært høy.

OsloMet undersøkte også faglig oppdatering blant fagskolelære. Det viste seg at 82 prosent fikk anledning til egenstudier, 70 prosent fikk mulighet for samarbeid med bransje, over 60 prosent fikk tilbud om faglig utviklingsarbeid ved skolen og 60 prosent tilbud om kursopplæring og seminar.

Men det mangler en videreutdanning for fagskolelærere. Dette tilbudet bør vi på få plass for alle fagskolelærere og vi i Skolenes landsforbund mener fagskolene selv bør få anledning til å utvikle og tilby en slik utdanning.

Det er viktig å styrke de formelle kravene til pedagogisk kompetanse for lærere i fagskolen. Det bør utvikles pedagogiske tilbud for fagskolelærere som vektlegger voksenpedagogikk, praktiske didaktiske ferdigheter, nettpedagogikk og undervisningskompetanse i tillegg til relevant lovverk for fagskolen, slik rapporten «Pedagogisk utdanningstilbud for lærere i fagskolen» anbefaler. Tilbudet må tilbys som et deltidsstudium og bør være samlings- og nettbasert.

Å ta høyere yrkesfaglig utdanning er et smart valg.

Jon Oddvar Holthe, nestleder i Skolenes landsforbund 

Å ta høyere yrkesfaglig utdanning er et smart valg. Yrkesfag er ingen blindvei som stopper etter fagbrevet. Du kan ta både høyere yrkesfaglig utdanning med fagskole, mesterbrevutdanning eller en universitetsutdanning.

Husk det!

Relaterte saker
SL: Millioner til utvikling av fagskoler
SL: Forventer økt satsing på fagskolene