Lønn er løsningen på lærermangelen

DEBATT: I alle andre yrker er det selvsagt at høyere lønn virker rekrutterende. Vi har ingen grunn til å tro at det er annerledes…

5. januar 2018

Runar Nørstad

DEBATT: I alle andre yrker er det selvsagt at høyere lønn virker rekrutterende. Vi har ingen grunn til å tro at det er annerledes i læreryrket.

 

Leserinnlegg signert Anne Finborud og Geir Allan Stava, forbundsleder og forbundssekretær i Skolenes landsforbund. Innlegget står også på trykk i Klassekampen fredag 5. januar 2018 (krever abonnement).

 

Skolenes landsforbund er enig med professor Karl Øyvind Jordell i det meste han foreslår i Klassekampen 02.01.2018. Jordell kommer med 5 punkter som kan bøte på nåværende og kommende lærermangel:

  • Senke gjennomsnittskravet på 3,5 til 3,3 for å komme inn på lærerutdanningen
  • Fjerne kravet om 4 i matematikk
  • Fjerne kravet om master
  • Omgjøre vedtaket om tilbakevirkende kraft, den såkalte avskiltingen
  • Fjerne vedtaket om lærernorm

De fire første forslagene er stort sett identisk med det Skolenes landsforbund har stått for, og fortsatt står for. Det femte forslaget er vi nok uenige i.

Vi mener at en lærernorm er fornuftig ut fra pedagogiske prinsipper. Vi er overbevist om at dette vil være bra for både elever og lærere. Vi ser selvsagt problemet med at vi allerede har for få utdannede lærere i skolen, men mener likevel det vil være galt å fire på dette prinsippet.

Hvis vi forstår professor Jordell rett, er det ikke selve prinsippet med lærernorm han er imot, men tidspunktet for innføringen.

Skolenes landsforbund mener det vil være urealistisk å vente med å innføre denne normen til det er 3.000 arbeidsledige lærere. I stedet må denne normen brukes som et incentiv til rekruttering. Vi vil derfor foreslå to nye punkt som vi mener vil kunne øke antallet utdannede lærere:

  • Høyere lønn
  • Utdanne de ikke-kvalifiserte som allerede er i skolen

I alle andre yrker er det selvsagt at høyere lønn virker rekrutterende. Vi har ingen grunn til å tro at det er annerledes i læreryrket.

Mange av de såkalte ufaglærte i skolen mangler kanskje bare noen få studiepoeng på å få full kompetanse, noen mangler litt mer. Et systematisk arbeid for å tilby disse en desentralisert allmennlærerutdanning er en opplagt vei å gå for å øke antallet faglærte.

Vi håper professor Jordell er med oss på denne tankegangen. Vi er redd for at hvis lærernormen faller, faller også viljen til å øke rekrutteringen.

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker
SL: Enige om ny lærernorm på skolenivå
SL: – Avskiltingen av 33.000 lærere er et angrep på grunnfjellet i skolen
SL: – Gi regjeringa tre på tygga