– LO må ikke gå i fellene til Utdanningsforbundet

Fra talerstolen på Kartellkonferansen på Gol, tok Skolenes landsforbund et oppgjør med Utdanningsforbundets angrep på LOs lønnspolitikk. Les hele innlegget til 1. nestleder Jon Oddvar Holthe.

23. november 2022

Runar Nørstad

Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund, på talerstolen på Kartellkonferansen på Gol onsdag ettermiddag. (Foto: Frode Ersfjord, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)) 

Hele innlegget til Jon Oddvar Holthe kan du lese sist i saken

– LO må ikke gå i disse fellene som Utdanningsforbundet og deres leder Steffen Handal forsøker å sette opp for å skape splid i LO, sa Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund.

Bakgrunnen for at Skolenes landsforbund nå tar bladet fra munnen, er at Steffen Handal gikk til frontalangrep mot LO og KS etter at regjeringen innførte forslag om tvungen lønnsnemnd. Handal kom med påstander om at LO og KS er i en allianse som jobber mot lønnsutviklingen til lærerne.

– Det er slik at KS har funnet en allianse med LO, som gjør at de beiter på lærernes lønnsmasse, sa Handal til NRK.

Steffen Handals uttalelser har satt Skolenes landsforbund i en vanskelig situasjon, fordi vi har måttet drive brannslukking i kjølvannet av hans uttalelser, ifølge 1. nestleder Jon Oddvar Holthe.

– Rundt om på lærerværelsene blir de tillitsvalgte møtt med Utdanningsforbundets propaganda om at det er LO sin skyld at de ikke får bedre lønnsutvikling. Jeg er helt enig med LOs nestleder Steinar Krogstad som uttalte til Frifagbevegelse at Handal burde ta oppvasken internt før han angriper LO med usannheter. Og han påpekte videre at Unio har vært en del av tariffenigheten i KS-området i mange år, sa Holthe fra talerstolen på Kartellkonferansen onsdag ettermiddag.

Jon Oddvar Holthes innlegg på Kartellkonferansen, onsdag 23. november:

«Gode kamerater!

Vi i Skolenes landsforbund har lagt bak oss en lang streik som har vært svært krevende for oss.

Krevende fordi KS styrte streiken mot en tvungen lønnsnemnd, ved ikke å legge et godt tilbud på bordet.

Det er ingen tvil om at store medlemsgrupper har sakket akterut lønnsmessig de siste årene.

KS må bære ansvaret for den uroen og misnøyen som vil fortsette å spre seg blant ansatte i skolen.

Streiken var også krevende fordi den setter samholdet i LO på prøve.

Et samhold som har vært, er og kommer til å være sterkt. Det skal vi jobbe for å beholde, og det vet jeg dere i salen her vil jobbe sammen med oss for å få til!

Men det er en part som har motsatt mål, nemlig å skape splittelse innad i LO. Og den parten heter Utdanningsforbundet.

Og vi i LO må ikke gå i disse fellene som Utdanningsforbundet og deres leder Steffen Handal forsøker å sette opp for å skape splid i LO.

Mer om det om litt …

(innlegget fortsetter under bildet) 

Kartellkonferansen, LO Stat Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund
Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund, på talerstolen på Kartellkonferansen på Gol onsdag ettermiddag. (Foto: Frode Ersfjord, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)) 

Men først: Vi i Skolenes landsforbund slutter opp om LOs lønnspolitikk. Vi er frontfagmodellens sterke forsvarer i undervisningssektoren, en sektor der denne modellen nærmest er et skjellsord. Takket være Utdanningsforbundet.

Vi vil hegne om den kollektive tariffavtalen, og motvirke at det solidariske kompetanselønnssystemet vårt blir erstattet av en usolidarisk lønnskamp mellom ulike arbeidstakergrupper.

Hvordan ville det sett ut om alle yrkesgrupper skulle kreve lønn for kun seg selv?

Tilbake til Utdanningsforbundet og deres leder:

Etter at streiken endte i tvungen lønnsnemnd, uttalte Handal følgende til NRK:

– Det er slik at KS har funnet en allianse med LO, som gjør at de beiter på lærernes lønnsmasse, sier han.

Dette er altså et eksempel på den konspiratoriske kommunikasjonen Utdanningsforbundet legger opp til mot LO, og som rammer tillitsvalgte i Skolenes landsforbund særlig hardt.

Rundt om på lærerværelsene blir de tillitsvalgte møtt med Utdanningsforbundets propaganda om at det er LO sin skyld at de ikke får bedre lønnsutvikling.

Jeg er helt enig med LOs nestleder Steinar Krogstad som uttalte til Frifagbevegelse at Handal burde ta oppvasken internt før han angriper LO med usannheter. Og han påpekte videre at Unio har vært en del av tariffenigheten i KS-området i mange år.

Vi skal snart ut i et mellomoppgjør og tiden frem til neste hovedoppgjør går raskt.

Utdanningsforbundet har allerede antydet at det blir ny streik ved neste korsvei.

Vi forbereder oss også til de kommende oppgjørene. Vi har ikke tenkt å finne oss i at Utdanningsforbundet legger opp til å gi LO skylda for det de ikke får til selv.

Vi kommer til å stå bak frontfagsmodellen og vi håper og tror på at alle dere som er i salen vil støtte vår kamp og hjelpe oss i kampen mot løgn og konspirasjonsteorier fra Utdanningsforbundet.»

FAKTA: LO Stats kartellkonferanse på Gol samler årlig rundt 200 tillitsvalgte, innledere, presse og gjester fra inn- og utland. Konferansen har tradisjonelt vært et politisk verksted for debatt og lansering av nye ideer. Årets konferanse pågår i dagene 22. til 24. november. 1. nestleder Jon Oddvar Holthe og forbundssekretær Lene Bakkedal representerer Skolenes landsforbund på årets konferanse.

Relaterte lenker
SL: Status i lønnsoppgjøret i KS
SL: – Tynt grunnlag for tvungen lønnsnemnd
SL: Forbundsstyret: Lærerne må tilbake til staten
SL: Mettes blogg: En solidarisk og rettferdig tariffpolitikk