LO krystallklar om fagskolen i Stortinget

Et samlet LO krever en opptrappingsplan for fagskolene, kom det fram i høringen om fagskoleutdanningen torsdag. SL ba regjeringen legge til rette for at…

19. januar 2017

Runar Nørstad

Et samlet LO krever en opptrappingsplan for fagskolene, kom det fram i høringen om fagskoleutdanningen torsdag. SL ba regjeringen legge til rette for at pedagogisk kompetanse blir oppnåelig for de lærerne fagskolen trenger.

 

Skolenes landsforbund, Fagforbundet, Fellesforbundet og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) samordnet sine høringssvar om fagskolene i Stortinget torsdag, i tett samarbeid med LO.

Med klar røst presenterte LO-sekretær Trude Tinnlund LOs samlede syn om at Norge skal ha høyere yrkesfaglig utdanning, og etterlyste en opptrapping av fagskoletilbud som er mer i tråd med framtidens kompetansebehov.

Tinnlund hadde med seg spesialrådgiver Arvid Ellingsen, som understreket at LO ble overrasket over at regjeringen i statsbudsjettet ikke la fram en eneste ny studieplass til fagskolene.

– Universitetene og høgskolene fikk en del studieplasser. Skal vi ha en vekst i framtiden, må det komme studieplasser også innenfor fagskolene, sa Ellingsen. Han viste til at 4.000 søkere bare i Rogaland ikke fikk tilbud om studieplass ved fagskolene.

– Vi må få til en opptrappingsplan i framtiden – dersom vi skal få de fagarbeiderne vi trenger, avsluttet Arvid Ellingsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

LO-sekretær Trude Tinnlund etterlyste en opptrapping av fagskoletilbud som er mer i tråd med framtidens kompetansebehov. (Foto: Stortinget)

 

Stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden. Fagskoleutdanning» (Meld. St. 9 (2016-2017)), ble lagt frem av regjeringen 2. desember 2016. Meldingen inneholder nær 50 tiltak. Målet er å gjøre fagskoleutdanningene mer attraktive som et fullverdig yrkesrettet alternativ til universitets- og høyskoleutdanninger.

 

Kompetanseheving

Forbundssekretær Chris Gøran Holstad representerte SL i den åpne høringen i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité (KUF) torsdag. Han åpnet med å si at SL er meget fornøyd med at det nå foreligger en stortingsmelding om fagskoleutdanningen.

– Meldingen inneholder veldig mye bra, og bærer preg av at fagskolemiljøene og organisasjonene har blitt hørt. Vi er særdeles fornøyd med at fagskolene i meldingen får sin fortjente status og anerkjennes som en høyere yrkesfaglig utdanning, hvor man kan få studiepoeng for fag på lik linje med universitets- og høyskolesektoren.

Holstad fortsatte sitt innlegg med å ønske velkommen et initiativ som ser på hvordan kompetansen i fagskolemiljøene kan heves – både samlet og for den enkelte ansatte.

– Vi har forståelse for at i takt med at fagskolene får økt status, er det også rimelig at man ser på hvilken kompetanse man skal/bør kreve for å bli lærer på en fagskole. Vi ser derfor for oss at kravene for å undervise i fagskolene bør ligge på nivå med kravene for å bli yrkesfaglærer.

Holstad understreket i høringen at fagskoleansattes kompetanse må vurderes spesielt.

– Den kompetansen som ofte er helt spesielle for disse, er for eksempel at flere innehar diverse sertifiseringer, godkjenninger for ulike tiltaksklasser, autorisasjoner, mesterbrev, verv i prøvenemder o.l. Mange har også vært selvstendig næringsdrivende. Dette mener vi er viktig kompetanse som også bør ha en verdi når man legger sammen formell kompetanse sammen med uformell og arbeidslivskompetanse for å undervise på fagskolene.

 

Pedagogisk kompetanse

Chris Gøran Holstad viste også til en annen, stor utfordring i meldingen: Cirka 40 % av de ansatte i fagskolene har bare fullført grunnskole eller videregående skole eller har fagbrev som høyeste formelle kompetanse.

– Dette viser at behovet for å heve den formelle kompetansen blant disse er betydelig. Disse må tilbys et utdanningsløp som formelt kvalifiserer disse til å fortsette å stå i jobben sin, og det er ikke enkelt. Selve utfordringen ligger i opptaksforskriften til PPU som sier at man må ha bestått eksamen i minst 180 studiepoeng, hvorav minimum 60 studiepoeng må være relevant for et av undervisningsfagene. I tillegg, vil det fra opptaket i 2019 bli krav om fullført mastergrad for å få opptak til PPU.

Holstad sa i høringen at Skolenes landsforbund er urolig i forhold til hvordan denne gruppen av ansatte skal klare å få tilegne seg pedagogisk kompetanse når kravene for å komme inn på disse studiene er så høye.

– Tidligere var det mulig å bli tatt opp til PPU-studiet med fag/svennebrev som kompetanse. Vi ber derfor om at regjeringen vurderer sine kompetansekrav om pedagogisk satsing i fagskolene til også å legge til rette for at pedagogisk kompetanse blir oppnåelig for de lærerne fagskolen trenger.

SLs forbundssekretær avsluttet med å fremheve fagskolens identitet:

– Ja, denne identiteten har et høyt arbeidslivsfaglig preg, med ansatte som er meget faglig dyktige – til tross for manglene formell kompetanse. De ansattes brede sammensatte kompetanse – formell og uformell – må vurderes og gis status og ikke nullstilles.

KUF-komiteen har frist til 18. april 2017 for å avgi innstilling. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er satt til 2. mai.

[/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Spesialrådgiver i LO, Arvid Ellingsen, er overrasket over at regjeringen i statsbudsjettet ikke la fram en eneste ny studieplass til fagskolene. (Foto: Stortinget)

 

Relevante lenker:
SL:
Samordner høringssvar om fagskolene
SL: Styrker fagskolene og fagskolestudentene
Fri Fagbevegelse: Slik vil kunnskapsministeren løfte fagskoleutdanninga
Regjeringen: Styrker fagskolene og fagskolestudentene
Stortinget: Alt om meldingen og høringen finner du her

 

 

 

 

 

 

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]