Styrker fagskolene og fagskolestudentene

Det skal bli enklere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet. I tillegg skal fagskolene få en pott…

2. desember 2016

Runar Nørstad

SL er glad for at Kunnskapsdepartementet prioriterer yrkesfagene i den nye stipendordningen. (Foto: Pixabay/SL/Illustrasjon)

Det skal bli enklere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet. I tillegg skal fagskolene få en pott på 35 millioner kroner for å utvikle kvaliteten på utdanningene.

 

Det kommer frem av stortingsmeldingen om fagskoleutdanning, som regjeringen legger frem i dag.

– Fagfolk med yrkesfag- og fagskoleutdanning er viktige for å lykkes med omstillingen av norsk økonomi. Da må vi få mange nok til å velge yrkesrettede utdanninger fremover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Tall fra NHO viser at fire av ti bedrifter mangler fagskoleutdannet arbeidskraft, og melder om tapte oppdrag på grunn av dette. SSB anslår at Norge vil mangle nær 100.000 fagarbeidere i 2035.

Stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» inneholder nær 50 tiltak. Målet er å gjøre fagskoleutdanningene mer attraktive som et fullverdig yrkesrettet alternativ til universitets- og høyskoleutdanninger. Regjeringen har foreslått å styrke fagskolesektoren med 58 millioner kroner i 2017.

– Det ser ut til å være mye fornuftig i forslagene, men vi har ikke fått studert meldinga i detalj ennå. Jeg er glad for glad for at det foreslås at fagskolepoeng skal kalles studiepoeng, det viser at fagskolene får en mer formell får en plass i utdanningsystemet, sier første nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund til frifagbevegelse.no