Lærerrollen i fokus

Hovedoppgaven til læreren er fortsatt undervisning, ifølge en ekspertgruppe som har sett på lærerrollen. – Utvalget har levert et godt stykke arbeid i tråd…

15. august 2016

Runar Nørstad

Anne Finborud og Thomas Dahl. (Arkivfoto: SL)

Hovedoppgaven til læreren er fortsatt undervisning, ifølge en ekspertgruppe som har sett på lærerrollen. – Utvalget har levert et godt stykke arbeid i tråd med mandatet, sier SL-leder Anne Finborud.

Ekspertgruppen, som ble satt ned i kjølvannet av den opprivende lærerstreiken i 2014, leverte sin rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mandag.

Gruppen har sett på hvordan lærerrollen har utviklet seg over tid og hva slags forventninger samfunnet har til lærerne i dag.

– Lærerne møter flere krav og forventninger i dag enn de gjorde for 20-30 år siden. Rapporten minner om at kjerneoppgaven til lærerne er undervisningen. Det er et godt utgangspunkt for å diskutere lærerrollen i tiden fremover, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

 

Varsler grundig debatt

Skolenes landsforbund har vært med i ekspertgruppens referansegruppe. SL-leder Anne Finborud mener ekspertgruppen har gjort et godt arbeid i tråd med mandatet.

– Rapporten viser at ekspertgruppen ikke har blandet seg utidig inn i det som er partenes arbeid. Hensynet til lærerens kjerneoppgave – undervisning – er ivaretatt. Og læreren får både en troverdig og positiv omtale i rapporten. Læreren skal fortsatt få være lærer, noe vi i Skolenes landsforbund er glad for.

Anne Finborud tror at SLs medlemmer vil kjenne igjen sitt daglige virke i rapporten.

– Rapporten er omfattende og SL vil ha en grundig debatt om den på neste forbundsstyremøte, for å vurdere hvordan innholdet kan brukes til beste for våre medlemmer. SL er som fagforening opptatt av å sikre en god rolleforståelse, og da trenger vi tid til å sette oss grundig inn i rapporten, sier forbundslederen.

Ekspertgruppen om lærerrollen ble opprettet av Kunnskapsdepartementet 27. juli 2015. Professor ved Program for lærerutdanning ved NTNU, Thomas Dahl, har ledet gruppen.

 

Godt lærerfellesskap

– Læreryrket blir formet i møte med elevene og læringen deres. Relasjonen til elevene, og fagene de underviser i, vil alltid være kjernen i lærerrollen. Men en utvikling av lærerrollen betyr også å bygge på andre relasjoner. I rapporten peker vi blant anna på hvor viktig det er med et godt lærerfellesskap, der lærerne på en og samme skole, og på tvers av skoler, samarbeider om å styrke og utvikle undervisningen, sier professor Thomas Dahl.

Ekspertgruppen anbefaler å styrke profesjonsfellesskapet til lærerne, ikke bare på den enkelte skole, men også lokalt, regionalt og nasjonalt. Utvalget mener flere profesjoner må inn i skolen og oppfordrer til mer differensiering av lærerarbeidet, som mer bruk av lærerspesialister og ressurslærere.

En mer profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning, som samtidig er tettere på hverdagen i klasserommet, er også blant anbefalingene fra utvalget.

SLs forbundsstyre vil drøfte rapporten på møte 25.- og 26. august.

 

Relevante lenker:
SL: Professor fikk med seg gode råd fra SL
SL: – Forunderlig at ingen lærere er med i ekspertgruppen