– Krevende mekling – brukbart resultat

Det var ikke kroner og øre, men prinsipper som gjorde årets oppgjør krevende, ifølge Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO).   Partene i statsoppgjøret…

27. mai 2016

Runar Nørstad

Forbundsleder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik. (Foto: FO)

Det var ikke kroner og øre, men prinsipper som gjorde årets oppgjør krevende, ifølge Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO).

 

Partene i statsoppgjøret aksepterte tidlig torsdag morgen en skisse til løsning fra Riksmekleren.

– Det har vært en krevende mekling, men vi kom fram til et brukbart resultat for våre medlemmer, sier Mimmi Kvisvik til frifagbevegelse.no.

De statsansatte får en lønnsøkning på 2,4 prosent, som i industrien. Lønnstilleggene gis i form av et generelt tillegg på 1,15 prosent, samt en pott på 1,5 prosent som avsettes til lokale forhandlinger. Med andre ord omtrent halvparten sentralt og halvparten lokalt.

 

Likelønnsprofilen

Mimmi Kvisvik ville gjerne hatt den sentrale potten opp til 65 prosent, men mener likevel at resultatet er akseptabelt.

– Vi hadde gjerne sett at mer av pengene ble brukt sentralt, for å styrke likelønnsprofilen ytterligere i oppgjøret, men vi er sikre på at FOs tillitsvalgte vil ha likelønn og uttelling for kompetanse i tankene når de skal forhandle lokalt, sier Kvisvik.

20160526_LO Stat_LøpeseddelDet generelle tillegget blir gitt fra 1. mai, tilleggene som kommer i lokale forhandlinger fra 1. juli. Frist for å gjennomføre de lokale forhandlingene er 30. november.

Den nye avtalen åpner for at lokale forhandlinger, som hittil har pågått på virksomhetsnivå, kan delegeres til enhetsnivå ved enighet.

Det er avtalt en økning i ubekvemstilleggene.

Lønnstaket er fjernet i statens lønnsramme og lønnsspenn, slik at det i prinsippet ikke er noen øvre grense for hva en statsansatt kan tjene.

 

Diskusjon om prinsipper

Det var ikke kroner og øre, men prinsipper som gjorde årets oppgjør krevende.

Regjeringen ønsker at lønnsdannelsen skal skje lokalt ute i de statlige virksomhetene. FO og LO krever sentral lønnsdannelse og føringer for den lokale potten, blant annet for å fortsette utviklingen mot likelønn.

Striden om framtidas lønnssystem i staten sendes nå over til et partssammensatt utvalg.

– Det er gjort betydelige endringer, men nytt lønns- og forhandlingssystem skal utvikles videre gjennom et partssammensatt arbeid. Vi er enige om mandat for utvalget som skal diskutere hvordan lønns- og forhandlingssystemet kan moderniseres og forenkles. Istedenfor et diktat fra arbeidsgiver, har vi oppnådd at dette spørsmålet skal finne sine løsninger mellom partene og forhandles. I tillegg vil flere av årets løsninger også trekkes inn i det partssammensatte arbeidet og få en mer samlet vurdering, sier Mimmi Kvisvik til frifagbevegelse.no.

  • Pensjon har også skapt hodebry i årets oppgjør: Les hele saken hos frifagbevegelse.no 

 

Relevante lenker:
SL: Ingen streik i staten
SL: Gratulerer med resultatet!
SL:
Full støtte til Fellesforbundets streik
SL: Ønsker reelle forhandlinger om lønnsmassen
SL: I mål med KS!
SL: Enighet i lønnsoppgjøre i Oslo