Klar for videreutdanning?

Nå kan du søke videreutdanning med studiestart høsten 2018. Søknadsfrist er 1. mars.   Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise…

2. februar 2018

Runar Nørstad

Lærer. Student.

Nå kan du søke videreutdanning med studiestart høsten 2018. Søknadsfrist er 1. mars.

 

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Lærere på ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

Skolenes landsforbund (SL) mener Stortinget må reversere kompetansekravene, gitt med tilbakevirkende kraft. Skjer ikke dette, forventer SL at staten fullfinansierer pålagt videreutdanning av lærere.

Allerede under arbeidet med Kompetanse for kvalitet-strategien i 2015 påpekte SL at lærere som må ta ekstra utdanning for å fylle nye kompetansekrav skal ha dette fullfinansiert – uten egenandel.

Svært mange lærere trenger videreutdanning innen 2025. I dag mangler hver tredje matematikklærer i barneskolen tilstrekkelig fordypning. Det samme gjelder halvparten av lærerne som underviser i engelsk – og én av fem norsklærere. Det utgjør 10.000 mattelærere, 9.900 engelsklærere og 7.800 norsklærere, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. En lærer kan undervise i og mangle fordypning i flere fag.

Etter søknadsfristen 1. mars, er det opp til den enkelte kommune å godkjenne søknadene fra sine lærere.

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker
SL: – Ikke spor av ei krone til pålagt videreutdanning
SL: Krever fullfinansiering av etterutdanning
Siste.no: – Statsråden har lurt oss

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen