Kjør debatt på lærerrommet!

Nytt tariffoppgjør nærmer seg. Hvilke krav skal vi stille? Skolenes landsforbund ønsker innspill fra medlemmene.     Våren 2016 er det klart for et…

30. oktober 2015

Runar Nørstad

Leder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud, viser fram det tariffpolitiske debattheftet som hun håper vil inspirere til engasjerte debatter blant medlemmene. (Foto: SL)

Nytt tariffoppgjør nærmer seg. Hvilke krav skal vi stille? Skolenes landsforbund ønsker innspill fra medlemmene.

 

 

Våren 2016 er det klart for et nytt hovedtariffoppgjør. Det skal forhandles om både lønn og andre vilkår i tariffavtalen.

Skolenes landsforbund (SL) har nylig sendt et tariffpolitisk debatthefte til alle medlemmer som jobber innenfor KS og staten.

– Lytter til grasrota

Forbundsleder Anne Finborud ønsker en engasjert debatt, og håper på mange innspill som skal sendes til fylkesstyret.

– Vi ønsker å få innspill fra våre medlemmer. Dette kan gjøres ved å diskutere i klubbene, ta det opp på egne kurs eller gjennom forening- eller fylkesstyrene. Ja, kjør debatt rundt kaffekoppen på lærerrommet! Vi ønsker uansett at alle skal få anledning til å si sin mening, sier Finborud som understreker at debatten og engasjementet på grasrotnivå er viktig.

– Vi prøver å få fram viktigheten av at tariffavtaler betyr noe, og ønsker oss mange åpne og engasjerte debatter. Det er stort press på lokal lønnsdannelse og individuell avlønning. Nå må vi vise arbeidsgiverne at det er engasjement for å beholde kollektive avtaler. Derfor er det viktig at trøkket i våre krav kommer nedenfra! Sammen skal vi vise at norsk skole er avhengig av gode kollektive tariffavtaler, sier Anne Finborud.

 

Medio januar 2016

Arbeidstidsavtalen for lærere vil ikke bli en del av dette oppgjøret, da nåværende avtale er gjeldende til utgangen av 2017.

Fristen for å sende inn krav og innspill til ditt fylkesstyre: Medio januar 2016.

PS! Dersom du som medlem ikke har fått e-post med det tariffpolitiske debattheftet, send en melding til skolenes@skolenes.no, da får vi deg inn på maillisten.

 

Relevante lenker:
SL: Styrer mye av arbeidstiden selv
SL: Lover å støtte lærernes kamp
SL: – Helt i tråd med SLs skolepolitikk