Lover å støtte lærernes kamp

Ap, SV, KrF og Venstre i Telemark vil støtte lærerne i deres kamp for å beholde streikeretten og forhandlingsretten på arbeidstiden.   Skolens landsforbund…

9. september 2015

Runar Nørstad

Bilde fra lærerstreiken i Bodø høsten 2014. (Foto: SL)

Ap, SV, KrF og Venstre i Telemark vil støtte lærerne i deres kamp for å beholde streikeretten og forhandlingsretten på arbeidstiden.

 

Skolens landsforbund Telemark utfordret nylig de politiske partiene i fylket om lærerens status og arbeidsforhold og om skolepolitikken, i forbindelse med det forestående kommune- og fylkestingsvalget.

Spørsmålene ble stilt i et leserinnlegg i Telemarksavisa. Partienes representanter fikk også spørsmålene på e-post.

Leserinnlegget er signert leder i SL Telemark, Geir Olav Tveit. Han stilte blant annet dette spørsmålet:

«Vil partiets representanter i KS sitt hovedstyre støtte lærerne i deres kamp for å beholde streikeretten og forhandlingsretten på arbeidstiden vår?»

 

– Innrømmer feil

Geir Olav Tveit er fornøyd med svarene fra de fire partiene som svarte.

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Geir Olav Tveit, fylkesleder i SL Østfold.
Geir Olav Tveit, fylkesleder i SL Telemark.

– Årsaken til at SL Telemark utfordret partiene nå, er konflikten i fjor høst. KS ville ta fra lærerne streike- og forhandlingsretten, og overføre styringsretten hva gjaldt arbeidstid til rektor. Ledelsen ved skolen skulle altså diktere hvor mye hver enkelt skulle undervise. Slik ble det heldigvis ikke. SL sentralt gikk hardt ut og sa raskt nei til arbeidstidsavtalen mens Utdanningsforbundet nølte og sendte forslaget til uravstemning, før de skjønte alvoret og sa nei.

– Det som gjorde meg opprørt under streiken, var at en representant fra Telemark Ap, som var valgt inn i KS sitt hovedstyre, støttet KS under konflikten. Flere sentrale Ap-politikere har i ettertid innrømmet at dette var feil – heldigvis, sier Geir Olav Tveit og fortsetter:

– Det er gledelig at Ap, SV, KrF og Venstre, i Telemark, har svart at de ikke kommer til å instruere sine representanter i KS sitt hovedstyre om å ta fra lærerne streikeretten og forhandlingsretten. Det er greit å vite med tanke på kommende oppgjør.

Resultatet av streiken er som kjent at KS gjorde full retrett – arbeidstid på skolen skal fastsettes ved partsenighet ved den enkelte skole.

 

– Skolepolitikk er ikke så viktig

Fylkeslederen Skolenes landsforbund Telemark har sendt dette leserinnlegget til Telemarksavisa, som han håper kommer på trykk en av de neste dagene:

«Skolenes landsforbund sendte for en stund siden et åpent brev til de politiske partiene i Telemark hvor vi ønsket svar på en del spørsmål om lærerens status og arbeidsforhold og om skolepolitikken i Telemark. I den forbindelse vil vi gjerne takke SV, KrF, Arbeiderpartiet og Venstre for utfyllende og klare svar. Vi beklager å måtte konstatere at for de andre partiene som stiller til valg er ikke skolepolitikk så viktig at de har tatt seg tid til å svare på våre spørsmål.»

Partiene som ikke svarte er Høyre, Frp, Rødt og Sp.

 

Spørsmålene

Dette er for øvrig spørsmålene SL Telemark stilte, og nedenfor ser du svarene fra partiene:

  • Vil dere fjerne stykkprisfinansiering av skolene i Telemark slik noen sentrale politikere på Stortinget ønsker?
  • Vil partiets representanter i Kommunenes Sentralforbund sitt hovedstyre støtte lærerne i deres kamp for å beholde streikeretten og forhandlingsretten på arbeidstiden vår?
  • Vil dere fortsette byråkratiseringen av læreryrket ved å pålegge lærerne stadig nye arbeidsoppgaver uten å si noe om hva lærerne skal gjøre mindre av?
  • Er dere villig til å endre læreplanene i yrkesfaglige studieretninger for å gjøre disse mer yrkesrettet og relevante for det lokale arbeidsmarkedet?
  • Tror dere at dette vil føre til høyere gjennomføringsgrad innen yrkesfaglige studieprogram?
  • Vil dere innføre fritt skolevalg i Telemark?
  • Hva mener dere om dagens og framtidas skolestruktur for videregående opplæring i Telemark?
  • Hvordan vil ditt parti sørge for at lærerne bruker mest mulig av sin tid på skolens kjerneoppgaver som er undervisning, forberedelse til undervisning, evaluering og vurdering og oppfølging av enkeltelever?
  • De videregående skolene i Telemark møter år etter år krav om ytterligere innsparinger. Vil ditt parti satse mer på skole, sørge at lærertettheten opprettholdes og oppdatere utstyr som benyttes i yrkesfag i videregående skole?
  • Lærerne har hatt en mindrelønnsutvikling de siste 10 årene i forhold til sammenlignbare grupper. Vil dere være en pådriver i arbeidet med å utligne denne forskjellen og heve lærerlønningene til et nivå som gir læreryrket tilbake status og attraktivitet?

 

Svarene fra partiene

Arbeiderpartiet:

[/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Odin Adelsten Bohmann
Odin Adelsten Bohmann, fylkessekretær i Telemark Ap.

Dette svarte Odin Adelsten Bohmann, fylkessekretær i Telemark Arbeiderparti:

«Noen av spørsmåla lar seg ikke besvare med ja-nei slik det nesten er lagt opp til her. Må derfor kommenteres mer omfattende.»

Stykkprisfinansiering eller ei?

Det er IKKE en ren stykkprisfinansiering i vgo i Telemark, men en finansiering som sikrer distriktsskolene et bredere tilbud der det er vanskelig å fylle klassene helt opp. Vi er selvsagt med på å evaluere ordningen, dersom dette er ønskelig.

Hvem styrer partiets representanter i KS sitt hovedstyre?      

KS sitt hovedstyre er valgt av KS sine medlemmer – kommuner og fylkeskommuner – på KS sitt landsting. Hva kommuner og fylkeskommuner ønsker at KS skal fremme i tariffsaker, er sterkt førende for KS sine tillitsvalgte. Vi er opptatt av at man for neste valgperiode i KS – får en sterkere tilknytning mellom de prioriteringer og føringer partiet legger i politikken, og det arbeidet våre representanter i KS gjør.

Fortsatt byråkratisering av lærerrollen?

Telemark Arbeiderparti har vedtatt at man ønsker et selvstendig prosjekt der man ønsker å avbyråkratisere lærerrollen. Det er et tydelig mål at vi skal avlaste læreren, slik at læreren får mer tid til å faktisk være lærer.

Villig til å endre læreplanene?

Ja, og ganske spesielt med sikte på mer yrkesretting. Mer avdempet i forhold til å innrette etter det lokale arbeidsmarked: En rørlegger eller tømrer utdanna i Telemark må få kvalifikasjoner som holder mål også i Rogaland eller Troms.

Tror vi dette øker gjennomføringen?

Ja, men ikke nok. Mer bruk av smidigere vekselløp mellom skole og næringsliv er et annet viktig virkemiddel, sikring at elevene håndterer basisfagene lesing, skriving et tredje. Blant annet. Her fins ingen quick fix.

Fritt skolevalg i Telemark?

Nei

Skolestruktur i dag og i framtida?

Vi forholder oss til vedtak i sak «skolestruktur 2020» som ikke legger opp til store grep de første åra. I Skien skal fem skolesteder bli til 3, i Bamble skal på sikt to skolesteder bli til ett når Croftholmen fases ut. Elevtallsutviklingen vil selvsagt kunne gi en dreining på ting, men det ser ikke slik ut for kommende valgperiode.

Gi lærerne mest mulig tid til kjerneoppgaver?

Se svar på spm om byråkratisering. Vi er også smidige i spm om oppretting av mindre grupper (se svar 1.) som gir økt lærertetthet. Og gjennom forsøket «Åpen dør» som settes i gang i Bø og Kragerø økes oppfølgingen av enkeltelevene ytterligere. For å sitere Trond Giske: Vi er opptatt av at læreren skal være lærer.

Vil partiet satse mer på skole?

Vi har år etter år foreslått økninger i skolenes budsjett til både drift og investeringer. Vi har lagt vekt på å opprettholde så mange elevplasser som mulig for å gi muligheter til de fleste enten de har rett eller ikke-rett. Vi har oppretthold tilbud ved flere skoler enn det som strengt tatt ville vært nødvendig, rett og slett fordi en skole med for smalt tilbud, er i forvitring. Så vi har satsa på både bredde og kvalitet. Dette vil vi holde fast ved.

Lærernes mindrelønnsutvikling – vil fylkespartiet være en pådriver for å heve lærerlønningene?

Telemark Arbeiderparti har den grunnholdning at lønn skal fastsettes på grunnlag av frie forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. Enkeltpolitikere kan gjerne ha sine oppfatninger om dette. Men i det øyeblikk et parti, et departement eller en regjering forsøker å diktere lønnsbetingelsene enkelte yrkesgrupper, nærmer vi oss et samfunnssystem som ingen av oss virkelig ønsker seg.

 

Sosialistisk Venstreparti

[/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Ådne Naper, nestleder i Telemark SV.
Ådne Naper, nestleder i Telemark SV.

Dette svarte Ådne Naper, førstekandidat og nestleder i Telemark SV:

«Vi vil takke Skolenes landsforbund for åpent brev i forbindelse med fylkestingsvalget. Telemark SV svarer gjerne.»

Vil dere fjerne stykkprisfinansiering av skolene i Telemark?

Ja. Telemark SV går til valg på å endre ressursfordelingen til i videregående opplæring. Dagens stykkprisfinansiering – eller aktivitetsbasert finansiering som den kalles – hemmer det pedagogiske tilbudet, er usosialt for unge mellom 20 og 24, og utsetter skolestrukturen for sentralisering.

Vil partiets representanter i Kommunenes Sentralforbund sitt hovedstyre støtte lærerne i deres kamp for å beholde streikeretten og forhandlingsretten på arbeidstiden vår?

Vi gjorde dette i 2014. Det er fortsatt vårt mål og vår politikk.

Vil dere fortsette byråkratiseringen av læreryrket ved å pålegge lærerne stadig nye arbeidsoppgaver uten å si noe om hva lærerne skal gjøre mindre av?

Ledende spørsmål. Håper ikke mange svarer ‘ja’ på dette. Vårt svar er selvsagt nei.

Er dere villig til å endre læreplanene i yrkesfaglige studieretninger for å gjøre disse mer yrkesrettet og relevante for det lokale arbeidsmarkedet?

Det er vår politikk. Det er viktig å få til. Men her er vi helt avhengig av fagmiljøene. Vi sitter ikke på noen ala carte av ferdige løsninger her på partikontoret.

Tror dere at dette vil føre til høyere gjennomføringsgrad innen yrkesfaglige studieprogram?

Ja, det er derfor vi går inn for det.

Vil dere innføre fritt skolevalg i Telemark?

Nei.

Hva mener dere om dagens og framtidas skolestruktur for videregående opplæring i Telemark?

SV ønsker ikke spare penger på å sentralisere dagens skolestruktur.  Skolestrukturen må stå i stil med det tilbudet vi har evne og politisk vilje til å tilby. Vi vil opprettholde et bredt skoletilbud i distriktene. Men da kan vi ikke fortsette å gjøre oss avhengig av stykkprisfinansiering, fordi denne fordelingsmetoden favoriserer billige og sentrale skoletilbud med garantert oppfylling. Skal det ligge distriktspolitikk i den videregående skolen, må dét også gjenspeiles i måten vi fordeler ressursene.

Hvordan vil ditt parti sørge for at lærerne bruker mest mulig av sin tid på skolens kjerneoppgaver som er undervisning, forberedelse til undervisning, evaluering og vurdering og oppfølging av enkeltelever?

Vi vil overlate til fagmiljøene å bestemme omfanget av testing, rapportering og kartlegging. Vi ønsker ikke en overstyring av lærernes hverdag, ei heller å binde opp arbeidstiden unødig. Dessuten ønsker vi flere yrkesgrupper med sosialfaglig kompetanse i skolen, i form av elevassistenter og miljøarbeidere. Her er det i dag flere med verdifull kompetanse som kun får deltidsstillinger. Disse må få fulle stillinger. Mer sosial kompetanse i klasserommet vil kunne avlaste læreren og gi mer oppmerksomhet til de unge som står i fare for å falle utenfor skoleløpet.

De videregående skolene i Telemark møter år etter år krav om ytterligere innsparinger. Vil ditt parti satse mer på skole, sørge at lærertettheten opprettholdes og oppdatere utstyr som benyttes i yrkesfag i videregående skole?

Ja. Vi vil først og fremst ha en ny ressursfordelingsmodell som baserer seg på rammefinansiering og ikke stykkprisfinansiering. Da blir det enklere å dimensjonere skoletilbud med nødvendig lærertetthet, utstyr og materiell.

Lærerne har hatt en mindrelønnsutvikling de siste 10 årene i forhold til sammenlignbare grupper. Vil dere være en pådriver i arbeidet med å utligne denne forskjellen og heve lærerlønningene til et nivå som gir læreryrket tilbake status og attraktivitet?

Dette er det aller vanskeligste spørsmålet å gi et troverdig svar på, fordi det vil være så enkelt å svare «ja» uten å legge en tanke bak det, og heller ikke følge opp når det virkelig gjelder. Utdanningssektoren var av yrkesgruppene med lavest lønnsvekst i 2013/2014. Kanskje er det derfor 37’000 lærere jobber utenfor skolen i dag? Selvsagt ønsker vi at lærerne skal ha lønnen dere fortjener. Men dette kan ikke gå på bekostningen av lærertettheten. Det må også være et universelt løft. SV vil ikke støtte et differensiert lønnssystem.

 

Kristelig Folkeparti

Klikk på lenken for å se svarene: Svar til Skolenes landsforbund Telemark fra Telemark KrF

 

Venstre

Klikk på lenken for å se svarene: Svar til Skolenes landsforbund Telemark fra Telemark Venstre

 

 

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]