– Kampen mot avskiltingen er ikke over

I protest mot at Stortinget tirsdag avviser å droppe kompetansekrav for erfarne lærere, overleverte lærerorganisasjonene over 37.000 underskrifter mot kravet.   Avskiltingen av lærere…

13. februar 2018

Runar Nørstad

Opprop. Stortinget. Avskilting.

I protest mot at Stortinget tirsdag avviser å droppe kompetansekrav for erfarne lærere, overleverte lærerorganisasjonene over 37.000 underskrifter mot kravet.

 

Avskiltingen av lærere oppleves som en kraftig nedvurdering og rammer yrkesstoltheten. Legg prestisje til side, og opphev vedtaket om tilbakevirkende kraft, heter det i oppropet som Skolenes landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet står bak.

På under en måned har over 37.000 underskrevet oppropet «Nei til avskilting av erfarne lærere», noe som gjør det til tidenes tredje mest støttede opprop på Opprop.net.

Underskriftene ble overlevert saksordfører Kent Gudmundsen (H) i Stortingets utdanningskomité på Løvebakken tirsdag formiddag.

 

– Kampen fortsetter

Selv om et flertall på Stortinget ønsker å stanse avskiltingen av erfarne lærere, blir likevel kompetansekravene med tilbakevirkende kraft vedtatt tirsdag. Budsjettforliket mellom regjeringen og KrF har tvunget KrF til å stemme mot sin egen overbevisning.

Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund, sier forbundet på ingen måte har gitt opp kampen med å påskilte lærerne.

– Om lag  30.000 allmennlærere, mer enn 75 prosent av dem kvinner, har tatt sin utdanning i tråd med norsk lov, fått faste stillinger og i årevis undervist i skolefagene. Det å fratas muligheten til å undervise videre, fører til tap av yrkesstolthet og oppfattes som et angrep på den ansattes faglige integritet og svekker motivasjonen for å fortsette i yrket. Vedtaket i Stortinget i dag vil øke antall deltidstilsatte i skolen og er med på å senke læreryrkets status i samfunnet. En trist dag for norsk skole, sier Terje Moen.

(Artikkelen fortsetter etter bildet)

På under en måned har over 36.500 underskrevet oppropet «Nei til avskilting av erfarne lærere», noe som gjør det til tidenes tredje mest støttede opprop på Opprop.net. (Foto: SL)

 

– Prisen har vært høy

Også Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, understreker at kampen ikke er over.

– Lærere ønsker å ha relevant kompetanse når de underviser, det er ikke problemet. Men – vi vil ikke at nye kompetansekrav plutselig skal få tilbakevirkende kraft. Nå begynner flere og flere partier å lytte til lærerne, og skjønner at dette var en svært dårlig idé. Prisen har vært høy. Vedtaket har demotivert en rekke lærere, de opplever det er blitt langt vanskeligere å bytte jobb, mange lærere pensjonerer seg tidligere enn de ønsker – og samtidig har bruken av ufaglærte i skolen nå blitt rekordstor. Slik kan vi ikke ha det! Denne kampen er på langt nær over, og vi skal fortsette den til den er vunnet, sier Steffen Handal.

 

– Tappes for kvalifiserte lærere

Stig Johannessen, forbundsleder i Skolelederforbundet, er blant annet bekymret for at skolene tappes for kvalifiserte lærere:

– Det må være opp til skoleeiere og -ledere å vurdere hvilken kompetanse som er nødvendig for å løse oppgavene lokalt. Jeg er langt ifra sikker på at en videreutdanning i noen utvalgte fag er nødvendig for å kvalifisere erfarne lærere, hvorav mange har en respektabel 4-årig allmennlærerutdanning fra før i tillegg til lang yrkeserfaring. Disse lærerne må, som følge av de nye tilbakevirkende kompetansekravene, ut i en videreutdanningsordning som medfører at skolen tappes for kvalifiserte lærere. Konsekvensen er at elevene mister verdifull kontinuitet og lærerkompetanse gjennom skoleløpet sitt. Her må en finne fram til mer praktiske modeller som både elever, lærere og samfunnet er tjent med – og som ivaretar disse lærernes verdighet og motivasjon, samtidig som nødvendig kompetanse tilføres.

Forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Hans Ole Rian, ordlegger seg slik:

– Kompetanse og faglighet er veldig viktig, og vi er sterkt opptatt av at alle elever skal få undervisning på høyt nivå, med lærere som brenner for faget sitt. Den norske skolen og det norske samfunnet behøver kompetente lærere, i alle klasserom og i alle fag. Avskilting av de lærerne vi har i dag er derfor ikke veien å gå mot et bedre utdanningssystem.

Kompetansekravene regjeringen innførte i fjor innebærer at alle lærere må ha faglig fordypning dersom de skal undervise i norsk, matematikk, engelsk, samisk og tegnspråk. I skoleåret 2017/18 er det 27.823 lærere (5,6 prosent) som ikke oppfyller kravene til utdanning, ifølge tall fra GSI.

Underskriftene ble overlevert saksordfører Kent Gudmundsen (H) i Stortingets utdanningskomité på Løvebakken tirsdag formiddag. Forbundslederne Terje Moen (fra høyre), Stig Johannessen, Steffen Handal og Hans Ole Rian sa klart fra hva de mener om avskiltingen. (Foto: SL)

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker:
SL: Glad for at Ap vil stoppe avskiltingen av lærere
SL:
Støtt kampanjen mot avskilting av lærere
SL: – Avskiltingen av 33.000 lærere er et angrep på grunnfjellet i skolen
SL:
– Gi regjeringa tre på tygga
SL:
Nytt Storting, nye muligheter
SL:
– Ikke spor av ei krone til pålagt videreutdanning
SL:
– Venstre taler med to tunger i skolepolitikken
SL:
Lysbakken frir til SL i skolepolitikken
SL:
– Opphev vedtaket om tilbakevirkende kraft
SL:
– Uforståelig skolepolitikk
SL:
Pusher Arbeiderpartiet på fullfinansiering
SL:
– Arbeiderpartiet har sviktet 38.000 lærere
SL:
Krever fullfinansiering av etterutdanning