Ja til meklingsresultatet i Oslo

Skolenes landsforbunds medlemmer i Oslo kommune har sagt ja til tariffoppgjøret 2022.

17. juni 2022

Runar Nørstad

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes Landsforbund. (Foto: SL)

Oppgjøret har en ramme på 3,84 prosent og gir reallønnsvekst for LO-medlemmene i Oslo kommune.

Alle ansatte får minst 18.800 kroner i kronetillegg. De som har lønnstrinn 33 og høyere får lønnstillegget i form av en økning på 3,71 prosent med virkningsdato fra 1. mai 2022. Samtidig ble det justert lønnstrinn i rammene lektor og lektor m/opprykk (år 0-5).

LO Kommune Oslo fikk gjennomslag for at hele lønnsoppgjøret ble fordelt i de sentrale lønnsforhandlingene. Det avsettes dermed ikke midler til lokale forhandlinger i år, til tross for at kommunen ønsket det.

Skolenes landsforbund har i den nye tariffavtalen jobbet for å få partsrettigheter for sine medlemmer i Oslo, og har kommet et lite stykke på vei ved å tilslutte seg eksisterende avtale for lærere.

380 av forbundets medlemmer i Oslo fikk forespørsel om å delta i uravstemningen. 86 deltok. Av disse stemte 62 ja mens 23 stemte nei.

LO Kommune Oslo er forhandlingssammenslutningen av LO forbund i Oslo kommune, og består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes landsforbund og Creo – forbundet for kunst og kultur.

Meklingsprotokoll med ny lønnstabell ser du her

Relevante lenker
SL: Enighet i Oslo kommune
SL: Varsler opptrapping av streiken etter skolestart