Invitasjon til digitalt medlemsmøte

Skolenes landsforbund inviterer medlemmer til digitalt medlemsmøte, onsdag 6. september kl. 18.30. Tema: Hva bør SL ha søkelys på i tiden som kommer?

31. august 2023

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker inviterer til medlemsmøte på Teams. (Foto: Skolenes landsforbund)

Skolenes landsforbund lytter til medlemmene, og det er tradisjon å ta grasrota med på råd når kursen for framtidig skolepolitikk skal stakes ut.

– Vi ønsker innspill fra medlemmene, til hva vi på forbundskontoret bør ha søkelys på utover høsten. Hva er viktig i arbeidshverdagen din? Vi ønsker å høre dine erfaringer og meninger, for å ha et best mulig grunnlag i vårt videre arbeid, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Denne høsten skal blant annet forskriftene til den nye opplæringsloven på plass (dette er et viktig rammeverk for ansatte i skolen). Det skal også forhandles om ny arbeidstidsavtale (SFS 2213). Dagens avtale utløper 31. desember. Særavtalen for andre ansatte i barnehage og skole skal også reforhandles denne høsten. 

– Vi setter pris på både gladhistorier og de historiene som gjør at noe må endres for å ta vare på alle de gode ansatte vi har i barnehager og skoler rundt i landet. Og det er naturligvis mulig å stille spørsmål, sier forbundslederen.

Møtet arrangeres på Teams

Onsdag 6. september, klokken 18.30 – 19.30  

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 334 026 822 155
Passord: YuozTD

Relaterte saker
SL: Nytt år – nye muligheter
SL: Dette mener partiene om skole og arbeidsliv