Nytt år – nye muligheter

Velkommen tilbake til nytt skole- og barnehageår. Vi møter året med nye ark og fargestifter, klare for spennende dager sammen med barn og unge. Sjekk «årets nyheter» her!

16. august 2023

Runar Nørstad

Det skjer en del endringer i både barnehage og skole 2023/2024. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Også i år har Utdanningsdirektoratet lagt ut informasjon om hva som er nytt det kommende barnehage- og skoleåret, 2023/2024.

Beredskapsplaner

Som følge av Hans sine herjinger, har det vært søkelys på at mange kommuner ikke har oppdaterte beredskapsplaner. Det er å anta at det i tiden framover vil skje en del arbeid i den forbindelse.

Moderasjonsordninger

Regjeringen har vedtatt moderasjonsordninger for barn i barnehage. Har foreldre tre barn i barnehage samtidig, vil det tredje barnet få gratisplass. Videre vil det være gratis barnehage for alle barn i Troms og Finnmark.

Digitalt opplæringstilbud

I løpet av august legger Utdanningsdirektoratet ut et digitalt opplæringstilbud for assistenter og andre ansatte i skolen. Målet er å heve grunnkompetansen blant ansatte i barnehagen. Det er primært tenkt for nyansatte.

Skolefritidsordningen

For SFO, vil også andreklassingene få 12 timer gratis. Ordningen gjelder nå altså for både første og andre klasse. Et viktig tiltak for utjamning av forskjeller, og et steg i riktig retning med tanke på å gi et gratis SFO-tilbud for alle elever – noe som Skolenes landsforbund har i sitt program.

Elevundersøkelsen i ny drakt

Elevundersøkelsen kommer med nytt design denne høsten. Spørsmålsstillingene er ikke endret. Den skal gjennomføres i perioden 6. november til 8. desember. Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og VG1. I tillegg kan skolene bestemme seg for å invitere med inn 5. trinn og VG3, men dette er altså valgfritt.

Penger til skolebøker

I forbindelse med fagfornyelsen, varierer det veldig hva slags læremidler det er investert i. Nå har regjeringen kommet med en ekstrabevilgning til innkjøp av trykte skolebøker. Skolenes landsforbund setter pris på at midlene er øremerket.

Tospråklig opplæring

Utdanningsdirektoratet har en del fokus opp mot ukrainske elever. Det ligger lenker til søknad om tospråklig opplæring og læremidler oversatt til ukrainsk på Udirs hjemmeside.

Forskrift til opplæringsloven

Skole-Norge skal fortsatt arbeide etter den gamle opplæringsloven. Selv om Stortinget har vedtatt en ny opplæringslov, vil ikke denne tre i kraft før skoleåret 2024/2025. I høst vil det arbeides med forskrift til den nye opplæringsloven.

Relaterte saker
SL: God skolestart til hele Skole-Norge!