God skolestart til hele Skole-Norge!

Skolenes landsforbund ønsker ALLE en flott skolestart. Ekstra lykkeønskninger til skolestarterne! PS! Se de flotte SL-plakatene som du kan henge opp på arbeidsplassen din!

16. august 2023

Runar Nørstad

I disse dager begynner mange spente barn i 1. klasse. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Om lag 60.000 førsteklassinger inntar landets klasserom i disse dager. Skolenes landsforbund håper skolene legger opp til godt med utetid og lek i første klasse.

– Lærerne må i tillegg få større handlefrihet til å legge opp undervisningen, som i dag er for teoritung, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

– Jeg har mange med meg når jeg sier at leken gir elevene det de trenger for å lykkes med læring, og i det sosiale samspillet med andre barn. Lek er ikke et fag, men et mål i seg selv. Lek skal være noe som barnet selv ønsker og skal være frivillig, fortsetter hun.

Denne høsten skal forskriftene til den nye opplæringsloven på plass. Dette er et viktig rammeverk for ansatte i skolen.

– Vi får inn mange fortellinger fra våre medlemmer om arbeidsforhold i skole og barnehage. Derfor vil vi sette spesielt søkelys på dette denne høsten. Vi blir takknemlig for både gladhistorier og de historiene som gjør at noe må endres for å ta vare på alle de gode ansatte vi har i barnehager og skoler rundt i landet, sier forbundslederen og understreker:

–  Dere gjør en særdeles viktig jobb!

Det er lokalvalg denne høsten. Mange av forbundets medlemmer stiller til valg for ulike partier. Skolenes landsforbund ønsker dere lykke til!

Og til alle sammen: Husk å stemme!

Plakater til skolestart

Skolenes landsforbund oppfordrer alle medlemmene til å ta en titt på de flotte plakatene som er laget i forbindelse med skolestart, og som er sendt tillitsvalgte på arbeidsplasser der forbundet har medlemmer.

– Plakatene viser de gode medlemsfordelene det gir å være medlem i Skolenes landsforbund. Det inkluderer også studentene, som har gratis medlemskap hos oss. Ja, studentene har også fritak for kontingent det første året i jobb. En egen studentplakat viser dette. Det som er viktig, er at du eller din tillitsvalgt henger opp plakatene. Da bidrar du til å synliggjøre Skolenes landsforbund. Ja, kanskje verver du noen nye medlemmer også.

Plakatene finner du under (PNG) og på denne siden (PDF og PNG)

Relaterte saker
SL: Nytt år – nye muligheter