Dette mener partiene om skole og arbeidsliv

Skolenes landsforbund har spurt partiene hva de mener om aktuelle, politiske saker. Svarene ser du i tabellen. Bruk stemmeretten!

18. august 2023

Runar Nørstad

De som har mest grønt, er de som er mest enige med Skolenes landsforbund.

Vår spørreundersøkelse viser klare forskjeller mellom partiene i skole- og arbeidslivsspørsmål. Det er ingen tvil om at det er de rødgrønne partiene som i varierende grad er mest enige med Skolenes landsforbund, og til dels også KrF. Slik har det også vært ved tidligere valg.

Hvis disse sakene er viktige for deg, vil undersøkelsen gi deg et godt grunnlag for å foreta ditt valg 11. september – eller dersom du forhåndsstemmer i perioden 10. august til 8. september.

Legg spesielt merke til at nesten alle partier mener det skal være minst én lærer til stede i alle undervisningstimer. Her er vi skuffet over Arbeiderpartiet. Når alle andre sier de vil lovfeste at det skal være en lærer til stede, forventer vi at dette blir vedtatt før den nye opplæringsloven trer i kraft fra neste skoleår.

Vi merker oss også at det bare er Senterpartiet som er villig til å vurdere om dagens lærerutdanning kan være én av flere veier til å bli lærer. Frp og MDG har ikke tatt stilling til dette, mens alle andre sier nei.

Alle partier mener også at skolene må ha tilgang til sosialfaglig kompetanse. Til nå har vi likevel ikke registrert at noen partier har støttet vårt forslag om å få dette inn i ny opplæringslov. Hvis dette skal være noe mer enn fromme ønsker, forventer vi at Stortinget får dette inn i opplæringsloven, eller at det tas inn i forskriftene.

Vi håper alle bruker stemmeretten!

Hvis du i hovedsak er enig med Skolenes landsforbund i hva som er viktig i disse sakene, bør du ha fått en viss pekepinn på hvilke partier som vil tale vår sak. Hvis du i hovedsak stort sett er uenig med Skolenes landsforbund, bør du likeledes ha fått en antydning om hvor din stemme bør havne. Uansett er det viktig å bruke stemmeretten.

Godt valg!

Plakaten laster du ned her (PDFPNG)

Del den, og heng den gjerne opp på et synlig sted på arbeidsplassen din.