Derfor er det tyst fra «vårens vakreste eventyr»

Forhandlingene i offentlig sektor (kommuner, fylkeskommuner, staten, Oslo kommune og Spekter) avsluttes senest natt til 1. mai. Det ender med enighet og uravstemning eller brudd og mekling (og kanskje streik), men hvorfor er det så tyst fra partene mens forhandlingene pågår?

21. april 2022

Runar Nørstad

Mange spør seg hvorfor det er så lite info rundt forhandlingene i offentlig sektor. Svaret er rett og slett at partene ønsker ro mens forhandlingene pågår. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Skolenes landsforbund har, sammen med andre LO-forbund i de ulike områdene, levert sine krav. Arbeidsgiversiden har svart med sitt første tilbud. Så langt har både krav og tilbud vært offentlige.

Hvorfor blir det så plutselig stille? Hvorfor kommer det ikke mer informasjon om hva som skjer i forhandlingene framover?

– Det er vanlig at man ved starten av forhandlinger – enten de er sentrale eller lokale – kommer til enighet mellom partene om at «det som skjer i Vegas forblir i Vegas». Dette er blant annet for at forhandlingssammenslutningene skal få ro rundt arbeidet. En bruker innholdet i «Lov om arbeidstvister» § 23, som gjelder for mekling under forhandlingene, forklarer Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund.

Framover i denne og neste uke vil det være flere møter mellom partene. Nye krav og tilbud vil gå mellom de ulike sammenslutningene. Det forhandles både om de såkalte fellesbestemmelsene og om økonomi. Fellesbestemmelsene gjelder for eksempel permisjoner, arbeidstid, godtgjøring av særskilt arbeidstid m.m.

– Forhandlinger vil alltid være preget av å gi og ta. Partene er bevisste på at dette skal være gjensidig slik at det ikke blir en part som gir, mens den andre tar. Så vet vi at dette til slutt kan oppleves ulikt, sier Bodil Gullseth.

Om det blir enighet om resultatet, enten alene eller sammen med andre, vil resultatet i hovedoppgjøret i offentlig sektor gå til uravstemning.

Bryter Skolenes landsforbund forhandlingene, enten alene eller sammen med andre, vil forbundet ende i mekling. Allerede fra 2. mai, oppfordres partene til frivillig å finne løsninger. Klarer man ikke å finne løsninger i frivillig mekling, innkalles de som har brutt forhandlingene til mekling hos Riksmekleren 21.- 23. mai. Blir man fortsatt ikke enige, kan det bli streik fra 24. mai, ved arbeidsdagens start eller tidspunkt man kommer fram til.

– Det er viktig å være klar over at om Skolenes landsforbund bryter, mens resten av hovedsammenslutningen sier ja, så utsettes tidspunktet for å gå til streik med 14 dager, understreker Bodil Gullseth.

Samtidig som forhandlingene nå foregår, forbereder forbundskontoret streikeuttak i samarbeid med de aktuelle organisasjonsleddene.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen

Relevante lenker
SL: – Hele Oslo-laget skal ha et godt lønnsoppgjør
SL: LO Stat vil løfte alle i tariffoppgjøret
SL: Krever økt kjøpekraft for alle medlemmer (KS-området)

Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)