God og trygg skolestart til alle!

Skolelens landsforbund ønsker ALLE en god og trygg skolestart. PS! Se de flotte SL-plakatene som du kan henge opp på arbeidsplassen din!

15. august 2021

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker (bildet) håper på en smertefri skolestart landet over, og at flest mulig skoler åpner på et trygt, grønt nivå.

– Landet er fortsatt inne i en alvorlig situasjon. Se bare til Bergen, der kommunen nylig innførte nye smitteverntiltak. Kommunene må være sitt ansvar bevisst, og dytte ansatte i skoler og barnehager fremst i vaksinekøen. Det er trist at regjeringen, med statsråd Guri Melby i spissen, ikke tok ansvar og sørget for at ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren var fullvaksinert til skolestart, og overlot denne oppgaven til kommunene.

– Vi må likevel se fremover, brette opp ermene og bidra til at barn og unge får den opplæringen de har krav på. Jeg har vært i kontakt med undervisningspersonell som gleder seg til å ta fatt på et nytt skoleår. De gleder seg til å gå på jobb for å møte kolleger og ikke minst elevene. Det varmer et fagforeningshjerte, spesielt med tanke på tiden vi har lagt bak oss. Lærerne og andre ansatte slutter ikke å imponere, sier Johnsen Walker.

Forbundslederen understreker at Skolenes landsforbund følger koronapandemien nøye, og kommer med klare innspill til myndighetene.

– Vi jobber aktivt for at din jobbhverdag skal være så trygg som mulig, sier hun.

Arbeidstidsavtalen

Med et truet velferdssamfunn og koronapandemi skaper samhold trygghet, minner Mette Johnsen Walker om.

– LOs verdigrunnlag er selve dansegulvet til fellesskolen, og sammen er vi en viktig stemme for våre medlemmer og deres kollegaer. Skole-Norge trenger et større SL på alle skoler.

En av de store sakene som er like rundt hjørnet, er arbeidstidsavtalen for lærere, også kalt SFS 2213. Skolenes landsforbund ønsker innspill fra grasrota.

– Partene har så vidt startet samtaler med KS om SFS 2213. Kom gjerne med innspill på hvordan avtalen har vært praktisert rundt i landet. Din stemme er viktig, sier Mette Johnsen Walker.

Plakater til skolestart

Forbundslederen oppfordrer alle medlemmene til å ta en titt på de flotte og informative SL-plakatene som er laget i forbindelse med skolestart, og også sendt arbeidsplassene der SL har medlemmer.

– Plakatene forteller på en kortfattet og oversiktlig måte hva Skolenes landsforbund mener om sentrale temaer i skolepolitikken – enten du jobber i barnehagen, i grunnskolen eller i videregående skole. Det som er viktig, er at du eller din tillitsvalgt henger opp plakatene som passer best på arbeidsplassen din. Da bidrar du til å synliggjøre Skolenes landsforbund. Ja, kanskje verver du noen nye medlemmer også.

PS! Plakatene er oversatt til samisk, og du kan også ta utskrift.

Alle plakatene finner du under og på denne siden (PDF og PNG)

(I år er det laget plakater for barnehage, SFO/AKS/grunnskole og videregående skole)

Relevante lenker
SL: – Utrygge ansatte gir ikke trygge barn