– Glad for at Røe Isaksen lytter

Skolenes landsforbund (SL) uttrykker glede over at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen advarer mot å trekke prestasjonslønn for langt. En rapport fra Kunnskapsdepartementet slakter Oslo…

22. mai 2015

Runar Nørstad

SL-leder Anne Finborud er glad for at Torbjørn Røe Isaksen har valgt å lyttet til ansatte i skolen, forskere og BI-miljøet hva gjelder prestasjonslønn. (Foto: SL/Pressebilde) Skolenes landsforbund (SL) uttrykker glede over at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen advarer mot å trekke prestasjonslønn for langt.

En rapport fra Kunnskapsdepartementet slakter Oslo Høyres forslag om å innføre prestasjonslønn for lærere. Torbjørn Røe Isaksen har avvist ordningen på nasjonalt plan, skrev Klassekampen torsdag.

SL-leder Anne Finborud mener det er positivt at Røe Isaksen går ut og offentlig promoterer forskning som sier at prestasjonslønn ikke vil ha en god effekt på elevenes læring.

– Det viktigste for elevene er at skolen er en god, kollektiv og lærende organisasjon. Da trives elevene, de mestrer bra og utvikler seg. Slippes prestasjonslønn løs, slår det en kile i den kollektive kulturen på skolen. Motstanden mot prestasjonslønn bekrefter at lærere tenker kollektivt, og det er gledelig at lærerne ser akkurat det samme som forskerne dokumenterer, sier Finborud.

SL-lederen understreker at prestasjonslønn vil utløse dårlig samarbeidsklima i skolen og svekke fellesskolen.

– Det vil ramme den kollektive kulturen, som det er bred tverrpolitisk enighet om. Kollektive tariffavtaler er limet i offentlige velferdsordninger.

Anne Finborud er kjempeglad for at byråkratene i departementet så tydelig går ut i media og støtter forskerne og BI-miljøet, som advarer mot prestasjonslønn.

– SL tolker Røe Isaksen dithen at han har valgt å lyttet til ansatte i skolen, forskere og BI-miljøet hva gjelder prestasjonslønn. En god statsråd skal lytte, sier Anne Finborud.