Bløffer regjeringspartiene om rett til lærer?

Skolenes landsforbund har stilt alle stortingspartiene følgende spørsmål: Er partiet enig i at det skal være minst én godkjent lærer til stede i alle undervisningstimer? Med glede konstaterte vi at alle partier var enige i dette.

26. august 2021

Runar Nørstad

Alle partier mener det skal være minst én godkjent lærer til stede i alle undervisningstimer, men dette er ikke tatt stilling til i forsalget til ny opplæringslov. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Utvalget som laget forslag til ny opplæringslov, mente også at dette skulle være med i den nye loven. Utvalgets forslag ble sendt på høring.

Kunnskapsdepartementet har nå gått gjennom høringssvarene og laget et høringsnotat på hvordan de foreslår at en ny opplæringslov skal være. Men det er flere viktige spørsmål de ikke tar stilling til, blant annet dette med lærer til stede i alle undervisningstimer.

Les hele forslaget til ny opplæringslov

– Skolenes landsforbund skjønner ikke at dette er vanskelig å ta stilling til. Så vidt vi forstår, var det stor oppslutning om dette i høringen. Når alle politiske partier på Stortinget også mener dette, skulle man trodd det var plankekjøring. Men Kunnskapsdepartement klarer altså ikke å ta stilling, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Skolenes landsforbund skal selvsagt levere inn nytt høringssvar der vi presiserer at det skal være godkjent lærer til stede i alle undervisningstimer.

– For oss er dette opplagt. Elevene fortjener intet mindre. Det er både skuffende og urovekkende at Kunnskapsdepartementet og regjeringen ikke klarer å gi uttrykk for en mening i et slikt sentralt spørsmål. Bløffet de da de svarte positivt på vårt spørsmål? Det får vi åpenbart ikke vite før etter valget, konstaterer Mette Johnsen Walker.

Les også: Alle partier mener det skal være minst én godkjent lærer til stede i alle undervisningstimer

Relevante lenker
SL: Dette mener partiene om skole og arbeidsliv
SL: Ga innspill om innhold i ny opplæringslov
SL: I hovedsak godt fornøyd med Opplæringslovutvalgets innstilling 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen