– God, ny opplæringslov

Skolenes landsforbund er i hovedsak godt fornøyd med Opplæringslovutvalgets innstilling.

13. desember 2019

Runar Nørstad

En 800 sider lang utredning om opplæringsloven er ferdig. Skolenes landsforbund er spesielt fornøyd med at det skal være en lærer til stede i alle undervisningstimer. (Foto/faksimile fra utredningen)

Det regjeringsoppnevnte Opplæringslovutvalgets 800 sider lange utredning om opplæringsloven ble overlevert kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) fredag formiddag.

– Vi har fått gjennomslag for de fleste av våre innspill, sier forbundsleder Anne Finborud.

Skolenes landsforbund er spesielt fornøyd med at det skal være en lærer til stede i alle undervisningstimer.

– Dette vil frata arbeidsgiver muligheten til å planlegge med «lærerløse timer» for å spare penger. Skolenes landsforbund er glad for at utvalget prioriterer kvalitet i elevenes opplæring.

– Kravet om at undervisning skal forberedes og følges opp av en lærer vil også sikre at spesialundervisning ikke lenger kan utføres av ufaglærte assistenter. Også her har kvaliteten seiret, mener Anne Finborud.

Skolenes landsforbund er også positiv til at andre høyskole- eller universitetsutdannede skal kunne brukes som lærere overfor enkeltelever som har bruk for annen spesialkompetanse enn det en vanlig lærer kan tilby.

– Skolenes landsforbund er ikke enig med utvalget i å oppheve lærernormen. I disse nedskjæringstider i kommunene ser vi at lærernormen er helt nødvendig for å sikre et minimum av kvalitet i undervisningen, sier Anne Finborud.