Arbeidstidsavtalen: Mer tid til kontaktlærere

En ny arbeidstidsavtale (SFS 2213) er framforhandlet mellom blant annet Skolenes landsforbund og KS, og vil gjelde fra neste skoleår. I grunnskolen får kontaktlærere med 21 eller flere elever en ekstra kontaktlærertime. Ved partsenighet kan den økte ressursen fordeles på annen måte.

17. januar 2022

Runar Nørstad

Avdelingsdirektør for forhandling i KS, Hege Mygland (til venstre) og forbundsleder Mette Johnsen Walker signerer avtalen om arbeidstid i skolen. (Foto: Bodil Gullseth, Skolenes landsforbund)

Det er i tillegg understreket at tidsressurspotten også kan brukes til kontaktlærere.

I videregående skole er det ingen økning av kontaktlærerressursen, men også her er det nå understreket at tidsressursen kan brukes til dette.

Tidsressurspotten økes med 15 minutter per elev i videregående opplæring. 

Her kan du lese hele avtalen om arbeidstid i skolen (SFS 2213) (PDF)

Planfestet arbeidstid

Uttrykket «Arbeidstid på skolen» er byttet ut med det mer nøytrale «Planfestet arbeidstid».

– I denne endringen ligger det at ikke all arbeidsgiverstyrt tid nødvendigvis må utføres på skolen til et bestemt tidspunkt, presiserer forbundsleder Mette Johnsen Walker.

I avtalen står det nå: «Hvor og når lærerne gjør sitt arbeid utenom undervisningen, avhenger av arbeidsoppgavenes art og hva som er hensiktsmessig for å løse skolens oppdrag.»

Som følge av dette er det også mulig å endre den planfestede arbeidstiden 1300, 1225 og 1150 timer på henholdsvis barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole ved partsenighet.

– Tidligere kunne man bare øke tiden, men nå er det også mulighet til å redusere den. Man kan også avtale en mer fleksibel arbeidstidsordning, sier Mette Johnsen Walker.

Skolenes landsforbund mener medlemmene vil sette pris på at «det skal føres drøftinger lokalt om innhold i planleggingsdager i tråd med Hovedavtalen», slik det står i den nye avtalen.

Tillitsreform i skolen

Ellers understreker avtalen viktigheten av et godt og tillitsfullt partssamarbeid mellom tillitsvalgte og ledere, mener Skolenes landsforbund.

– Dette er selve nøkkelen til god praktisering av arbeidstidsavtalen. Dette passer godt inn i arbeidet med å få på plass en tillitsreform i skolen, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

At lærere er gitt tid til å samarbeide med andre ansatte, er også et nytt og gledelig tillegg, mener hun.

– Også bestemmelsen om nedlegging av lokalt opprettede funksjoner er nå kommet inn i avtalen. Den har tidligere vært litt bortgjemt i et vedlegg til hovedtariffavtalen.

– Det har vært et veldig godt forhandlingsklima med KS denne gang. Skolenes landsforbund mener vi har fått gjennom viktige forbedringer for våre medlemmer, fortsetter forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Det vil bli gjennomført fellesskolering i den nye arbeidstidsavtalen.

(Saken fortsetter under bildet)

Forbundsleder Mette Johnsen Walker signerer avtalen om arbeidstid i skolen. (Foto: Bodil Gullseth, Skolenes landsforbund)

Forhandler på vegne av LO-forbund

Forhandlingene om arbeidstid i skolen mellom lærerorganisasjonene på skoleområdet og KS startet tirsdag 23. november.

Forbundsleder Mette Johnsen Walker, 1. nestleder Jon Oddvar Holthe og 2. nestleder Bodil Gullseth har forhandlet på vegne av de fire LO-forbundene Skolenes landsforbund (SL), Creo – forbundet for kunst og kultur, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO).

Her kan du lese hele avtalen om arbeidstid i skolen (SFS 2213) (PDF)

Her ser du årsrammer (leseplikt), grunnskolen og videregående (PDF)

Avtalen gjelder fra 1.1.2022 til 31.12.2023, men endringene i særavtalen gjøres i praksis gjeldende fra nytt skoleår 2022/2023.

Relevante lenker
SL: Krever at lærere vernes mot å bli detaljstyrt
SL: Derfor ble avtalen om arbeidstid forlenget
SL: Forlenger arbeidstidsavtalen til lærerne med to år